Tør du be om hjelp på jobben?

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Hjelpsomhet på jobben

Som coach og kursleder har jeg erfart at mange ledere og ansatte kan bli flinkere til å be om hjelp når de trenger det. Om det gjelder meg?  Ja, i aller høyeste grad.

Å be om hjelp har jeg opplevd som et svakhetstegn og tankene har lett strømmet på: «Dette burde jeg klare selv, dette er jo jobben min.» «Jeg vil ikke være en tidstyv for andre», «Hvem har lyst å hjelpe meg?».

En svakhet å be om hjelp?

Selvstendighet er en egenskap som er etterspurt og som jeg finner i de fleste stillingsannonser. Derfor kommer spørsmålet gjerne opp: Å be andre om hjelp, er det en svakhet eller styrke? Er det positivt og hvem tjener på det?

Mitt klare råd er: Be om hjelp! Det gir mange positive effekter, både til den som får, til den som gir, til resultatet og til prosessen.

Jeg har lest mye om temaet, og jeg har blitt flinkere til å be om hjelp. Nå er mitt neste steg å bli bedre på å ta mot hjelp. Når mine støttespillere sier at de vil bidra, må jeg stole på at de faktisk vil hjelpe meg. Fordi, det å hjelpe andre, er meningsfullt og gir verdi.

Sju tips om å be om og ta imot råd

Her kommer sju forskningsbaserte råd om hvordan du lettere kan be om, og ta imot hjelp, og hvordan bedrifter kan skape en kultur for å hjelpe hverandre:

  1. Vær en god hjelper selv. Vær raus med å hjelpe andre, så vil andre ønske å hjelpe deg.  Forskning viser at ønsket om å «gi tilbake» ligger dypt inni oss som mennesker. I tillegg kan det oppleves som lettere å spørre om du selv vet at du hjelper andre.
  2. Tør å vise sårbarhet. Når du viser andre at du ikke kan og vet alt, viser du mot. Våg å være uperfekt. Er du god nok for deg selv, er det ikke en trussel å synliggjøre at du ikke klarer alt selv. Selvtillit er en ferskvare som det er viktig å vedlikeholde. En leder fortalte meg at det å ta imot – og følge – andres råd også krever mot og selvtillit.
  3. Finn ut hva du trenger hjelp til. Noen ganger kan det være vanskelig å vite eksakt hva du trenger hjelp til. Da kan du gjøre følgende øvelse: Tenk på et viktig mål eller prosjekt du jobber med. Lag en liste med alle aktiviteter du må gjøre og alle ressurser du trenger for å nå målet; informasjon, råd og praktisk hjelp. Etter den øvelsen ser du tydeligere hva du trenger hjelp til og hvem som kan hjelpe deg.
  4. Vær konkret i din bestilling. Vær tydelig på hva du vil ha: Hva konkret, hvorfor det er viktig og når du trenger hjelpen. På den måten blir det lettere for deg å spørre og for hjelperen å bidra.
  5. Spør dine støttespillere. Hvem skal du spørre? Jeg har startet med å spørre de jeg er trygge på og som jeg vet vil bidra til at jeg lykkes og har det bra.
  6. Unngå forutbestemte meninger. Noen ganger tenker vi at personer hverken kan eller vil hjelpe oss. Forskning viser at du aldri vet hva mennesker kan bidra med og hvordan, før du spør dem. Dersom du ikke spør, får du heller ikke svar.  Personen kan kanskje ikke bidra direkte, men kjenner kanskje noen i sitt nettverk som kan hjelpe
  7. Skap en kultur der alle oppmuntres til å hjelpe hverandre. Er du leder, vær et forbilde gjennom selv å gå foran. I dagens organisasjoner er det å samarbeide en forutsetning for å lykkes. Ikke bare snakk om det, vær et levende bevis på at det virker. Hvem kan du hjelpe og hvem kan du spørre i – dag?

Hva er du best på? Å hjelpe andre eller be om hjelp selv? Kanskje synes du, som jeg, at det er lettere å gi. Det gir mening og verdi, både til meg og til den andre. Men, husk på at mennesker ønsker å gi tilbake.

Jeg sendte denne teksten til en av mine støttespillere og «hjelpere» og bad om innspill. Hun avsluttet med å skrive: «Takk for at du lar meg blomstre og vokse gjennom å be meg om råd, da føler jeg meg verdifull – både som venn og som en «fagperson».

Referanser:

Baker, Wayne (2020): All You Have to Do Is Ask: How to Master the Most Important Skill for Success. Penguin Ramdom House.

Denne verktøyartikkelen er publisert i Ann Ahlqvists fagblogg 15. oktober 2018 med overskriften «Tør du be om hjelp? Mine 7 beste tips».

Tekst: Høyskolelektor Ann Ahlqvist, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Det krever mot å be om hjelp. Illustrasjonsbilde. Photo by Charles Deluvio on Unsplash.

  • Høyskolelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon