Ti leserfavoritter for kunnskapstørste

KUNNSKAP KRISTIANIA: Lesernes favoritter 1. halvår 2020

Kunnskapsmagasinet Kristiania skal bidra til et bedre arbeidsliv. Det får vi til ved at våre forskere og faglig ansatte regelmessig 1) deler resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, 2) deltar i samfunnsdebatten med faglige perspektiver og 3) Gir faglig baserte råd om hva du kan gjøre bedre i din organisasjon.

Vi har valgt å oppsummere de første seks månedene av 2020 med å lage en samling av de ti meste leste artiklene i 1. halvår 2020. Koronakrisen har, ikke overraskende, satt sitt preg på listen. Samlingen viser samtidig at våre lesere er opptatt av mer enn Korona. Og leserne er opptatt av å få konkrete, faglig baserte råd om hvordan de kan omsette kunnskap i praksis.

Her er ti-på-listen fra Kunnskapsmagasinet Kristiania, 1. halvår 2020:

1. Krisemysteriet

Hvordan kan vi best håndtere kriser? Hva kan vi lære av forskningen på krisekommunikasjon? Høyskolelektor Ketil Raknes ved Institutt for kommunikasjon gir en ABC i krisekommunikasjon med regjeringens håndtering av Koronapandemien som case.

2. Ti råd for å lykkes med langdistanseledelse

Over natten måtte mange ledere og medarbeidere jobbe fra hjemmekontorer. Hvordan lede ansatte som befinner seg langt borte fra både deg og hverandre? Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy ved Institutt for ledelse og organisasjon har utviklet ti råd for bedre langdistanseledelse.

3. Historien om amerikansk rasisme er til å miste pusten av

Den amerikanske rasismen er så åpenbar, så lett gjenkjennelig og så naturlig at den er lett å overse, advarer høyskolelektor Ketil Raknes ved Institutt for kommunikasjon i et essay i kjølvannet av politidrapet på George Floyd.

4. Lysbilder som fanger publikum

Gode lysark (foiler/slides) kan fange tilhørernes oppmerksomhet og fremme læring. Høyskolelektor Håkon Njøten ved Institutt for markedsføring deler sine ti beste triks. Vel verdt å prøve ut for alle som holder foredrag og presentasjoner.

5. Seks tiltak for å skape tillit på jobben

Mange ledere tar kontakt med meg fordi de har fått dårlig score på siste medarbeiderundersøkelse. Hva kan de gjøre med det? Høyskolelektor Ann Ahlqvist presenterer seks tiltak som kan skape bedre relasjoner mellom ledere og medarbeidere.

6. How an Academic Lecturer became a Talk Show Host on Zoom

We are building new sites of cultural production on Zoom, do we want it or not. How will it change the architecture after we go back to physical spaces, wonders Vésma K. McQuillan, professor and talk show host.

7. Hva skjer med live-musikk etter koronakrisen?

Konserter ble over natta flyttet fra fysisk til digitalt format. Går musikkbransjen i gratisfella igjen som den gjorde med Napster? Førstelektor og musikkviter Audun Molde ved Institutt for scenekunst, musikk og studio kommenterer musikkbransjen.

8. Trenger vi å fylle ut reiseregninger?

Vi må fortsatt fylle ut reiseregninger selv om papirskjemaet er erstattet med en app. Men, trenger vi egentlig reiseregningen? Hvorfor er det så vanskelig å endre arbeidsprosesser når vi digitaliserer? Arne Krokan, som er professor II ved Institutt for økonomi og innovasjon skriver om digitalisering.

9. Når ledelse blir bullshit

Ikke rent få medarbeidere opplever nærmeste leder som der verste ved jobben. Og det er jo ikke så rart i de tilfeller der ledelse blir ren bullshit. – Ledere bør holde seg unna innholdsløst snakk, skinnprosesser og unødvendige initiativ, skriver professor Tom Karp ved Institutt for ledelse og organisasjon.

10. Ti nøkler til å løse skrivekoden

Å løse eller knekke skrivekoden betyr å skrive tekster som berører, beveger og snakker godt med leserne dine. Audun Farbrot, som er fagsjef for forskningskommunikasjon og innovasjon har utviklet ti nøkler som hjelper deg til å skrive en mye bedre tekst.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Leserfavoritter i Kunnskapsmagasinet Kristiania. Illustrasjonsbilde. Photo by Anna Demianenko on Unsplash.

  • Fagsjef forskningskommunikasjon

    Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon