Hva gjør du når andre tar æren for noe du har gjort?

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Anerkjennelse på jobben

«Sjefen min hadde gitt meg i oppgave å lage en presentasjon til en konferanse i London. Presentasjonen gikk veldig bra. Applaus og diskusjon. Men, noe manglet. Ikke på noe tidspunkt henviste lederen min til meg. Jeg ble så overrasket. Det var jo jeg som hadde gjort hele jobben. Noe vokste inni meg. Er det mulig? Vi jobber sammen, og vi jobber med lederskap. Så klarer hun å ta hele æren selv. Der og da bestemte jeg meg for at jeg ville videre. Dette var ikke stedet for meg».
 
Jeg har som coach og lederutvikler lyttet til flere frustrerte medarbeidere som på ulike måter har opplevd at andre har tatt æren for deres innsats. Noen er fremdeles i jobben, andre har sluttet.

Dessverre ser vi flere eksempler på at kolleger eller ledere stjeler ideer og presenterer disse som sine egne. Det bidrar ikke til økt motivasjon eller «stå-på-vilje», snarere tvert imot.

Når andre tar æren

Hva skal vi gjøre når andre tar æren for tar æren for arbeidet ditt? Late som ingenting og gå videre, snakke med andre om problemet, eller bli sinte og slutte?

Både for deg og den som har tatt æren for noe du har gjort, vil det våre bedre å gå inn i det med mål om å få til en prosess som åpner for bevisstgjøring, diskusjon, kunnskap og trening.

Seks råd for å snu situasjonen

Jeg har utviklet seks konkrete råd om hva du kan gjøre for å skape et bedre klima for anerkjennelse:

1. Bruk god tid. Ikke si noe i affekt: Gi deg selv tid til å roe deg ned. Sjelden får vi en god opplevelse eller et godt resultat når vi sender en epost eller sier noe i affekt. Bruk heller noen dager for å kartlegge situasjonen. 

2. Få oversikt over konsekvensene: Hvor stor betydning har det at du ikke ble nevnt? Vil det påvirke din karriere negativt? En del av medarbeideres oppgave er å spille sjefen sin god, og ledere tar da æren både for det den enkelte eller avdelingen har gjort. Selv om du ikke fikk æren for idéen eller for presentasjonen, kan det hende at lederen anerkjenner at du er en viktig del av teamet.

3. Spør i stedet for å anklage:I stedet for å anklage, still spørsmål. Jeg la merke til at du brukte ordet «jeg» istedenfor «vi» når du presenterte. Var det bevisst? Vent på svaret. Det er ikke sikkert at vedkommende tenkte over hva hun/han sa. Deretter kan du fortelle ditt synspunkt og forklare hvorfor du synes det er viktig å bli nevnt.

4. Vær proaktiv:Ta initiativ til en diskusjon om hvem som skal nevnes før dere starter et felles prosjekt. På lik linje med å fordele oppgaver, kan dere snakke om hvem som skal presentere, sende ut mailer, hvem som skal nevnes, når og hvordan.

5. Synliggjør bidraget ditt: Husk å sette ditt navn på presentasjonen eller analysen. Be andre nevne ditt navn dersom ikke du er tilstede. Si det som det er, at det er viktig for deg å få anerkjennelse for innsatsen.

6. Vær et forbilde: Vær selv generøs med å dele æren med andre. Da er sjansene større for at andre gjør det samme med deg. Om du selv vil løfte frem en idé som har kommet opp med, sørg for å fortelle hvem idéen kommer fra.  Når du presenterer et prosjekt, fortell hvem det er som har jobbet med oppgaven. Som leder bør du være ekstra påpasselig med å gå foran som et godt eksempel. Husk å anerkjenne de lavmælte heltene som jobber i stillhet.

Det betyr mye for oss alle, både medarbeidere og ansatte, å få anerkjennelse for det man har gjort. Det bidrar til at medarbeidere føler seg sett. Å bli sett er en viktig drivkraft til å fortsette å prestere. De beste lederne og organisasjonene forstår dette. De sørger for at den som gjort jobben, også skal få skinne. 

Referanser:

Denne artikkelen er en redigert versjon av et innlegg publisert i Ann Ahlqvists fagblogg 11. desember 2018 med overskriften «Retningslinjer for når andre tar æren for ditt arbeid».

Foto: Du har gjort jobben. Sjefen tar hele æren. Hva gjør du da? Illustrasjonsbilde. Photo by Campaign Creators on Unsplash.

Tekst: Høyskolelektor Ann Ahlqvist, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Foto  av kvinne i blågrønn genser som sitter ved et bord og gestikulerer.
    • Høyskolelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon