Fire barrierer som står i veien for god ledelse

 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  12. mars 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Arbeidsliv
  • Jobb
  • Ledelse
  • Lederskap
 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  12. mars 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Arbeidsliv
  • Jobb
  • Ledelse
  • Lederskap

KRISTIANIA LEDERFORUM: Hverdagsledelse

Norge har ifølge Statistisk sentralbyrå 210.000 ledere, og ledelse er en raskt voksende industri. Gjennom forskning vet vi i grunnen ganske mye om hva som gir god ledelse. Hvor flinke er så norske ledere til å utøve god ledelse?

Professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania har gjennom ti år forsket på hva ledere i Norge gjør i praksis. Hverdagen for norske ledere er ganske annerledes enn hva amerikansk ledelsesteori og fine ledelsesmodeller vil ha det til.

– Ledere gjør ikke alltid god ledelse, konstaterer Karp. Det kommer neppe som noen stor overraskelse for medarbeidere i norske organisasjoner som utsettes for ledelse.

Se videoforelesning med Tom Karp: Hverdagsledelse

Videoforelesning: Tom Karp om Hverdagsledelse.

Hverdagsledelse

Tom Karp ønsker å rive ledelse ned fra pidestallen, og brenner for å snakke om ledelse slik den faktisk praktiseres i en norsk kultur og virkelighet.

– Ledelse handler om hva ganske vanlige mennesker stort sett prøver å gjøre for å lede andre ganske vanlige mennesker, mener han. For ledelse er en profesjonell praksis som ledere kan lære seg til å gjøre bedre.

Kristiania-professoren har spilt inn en videoforelesning om «Hverdagsledelse» der han gir råd om hva norske ledere kan gjøre for å bli flinkere til å mestre hverdagen som leder.

Barrierer for bedre ledelse

Tom Karp har gjennom sin forskning identifisert fire barrierer som står i veien for bedre ledelse i norske virksomheter:

 1. Ledere kobler dårlig med andre mennesker: Relasjoner krever at ledere også må gi noe av seg selv, gi tillit, tåle avvisninger, få kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt likt, og tåle å miste ansikt. – Lederen må være trygg og modig nok til ikke å bare være sterk, men også sårbar og feilbarlig.
 2. Ledere blir beruset av makt: De kan føle at de kontrollerer mer enn det de reelt gjør, de kan overvurdere seg selv og sine handlinger (hybris), samt ha mindre evne til å innta andres perspektiv. – Ledelse krever selvinnsikt, integritet og moralske prinsipper.
 3. Ledere gjemmer seg bak mål, planer, excel og powerpoints med vanskelig lederspråk: Det skaper avstand og gir grobunn for mistillit, og er en kilde til dårlig kommunikasjon og utrygghet i organisasjonen. – Mennesker ledes av mennesker, ikke av powerpoint og mål. Møt heller folk og snakk med de på et språk de forstår.
 4. Ledere har ikke tid, lyst eller ork til å lede andre mennesker: De blir spist opp av møter, rapporter, forstyrrelser, tilfeldige hendelser. – Ledere må eie sin egen tid (så godt som mulig), og jobbe bevisst med å skape seg et mentalt og fysisk overskudd.

Lag din egen oppskrift for lederskap

Sannsynligheten for å lede godt, øker når ledere klarer å minimere barrierene for ledelse, hevder Tom Karp. Fremfor å lese andres oppskrifter om god ledelse, bør norske ledere utarbeide sin egen oppskrift for godt lederskap, anbefaler Karp.

– Den viktigste teorien ledere lærer om ledelse er teorien om egen ledelsesutøvelse.  Det å lage sin oppskrift på hvordan mestre ledelse kan være en nyttig øvelse. 

I praksis handler det om å sette egen praksis, læring og utvikling i system. Så må du kontinuerlig realitets-teste oppskriften og premissene den bygger på mot virkeligheten du står i.  Så må du justere oppskriften ved behov.

Referanser:

Karp, Tom (2019): God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis. Cappelen Damm Akademisk.

Denne formidlingsartikkelen baserer seg på professor Tom Karps forelesning om «Hverdagsledelse» på Kristiania Lederforum 6. mars 2020. Kristiania Lederforum er en seminarserie og møteplass for ledere og de som har lyst til å bli ledere.

Foto: Professor Tom Karp foreleser om hverdagsledelse på Kristiania Lederforum 6. mars 2020 (Foto: Jonatan Arvid Quintero).

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Fagsjef forskningskommunikasjon

  Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon