Seks tiltak for å skape tillit på jobben

 • Skrevet av

   • Høyskolelektor
 • Sist oppdatert

  15. januar 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Kommunikasjon
  • Lederkommunikasjon
  • Relasjoner
  • Tilbakemeldinger
 • Skrevet av

   • Høyskolelektor
 • Sist oppdatert

  15. januar 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Kommunikasjon
  • Lederkommunikasjon
  • Relasjoner
  • Tilbakemeldinger

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Tillit i ledelse

«Jeg rekker ikke å gjøre mine arbeidsoppgaver som forventet» forteller en frustrert avdelingsleder meg.

Jeg rådet henne om å gå til sin leder og fortelle hvordan hun hadde det og be om innspill på hvordan situasjonen kan løses. Jeg leste ut fra kroppsspråket hennes, at det ikke var så enkelt. Å ta en samtale med lederen trodde hun ikke var løsningen.

Jeg har opplevd mange lignende situasjoner, hvor medarbeidere ikke går til sin nærmeste leder med viktige problemer, på grunn av manglende tillit. Baksnakking bak lukkede dører kan da bli hverdagskost, mens tydelige og utviklende tilbakemeldinger er sjelden kost.

Fem barrierer for kommunikasjon

Her er fem utbredte årsakene til at medarbeidere snakker om i stedet for med lederen sin:

 • Ikke tilgjengelig: «Lederen er sjelden tilgjengelig. Reising, eksterne møter og oppdrag virker viktigere. Når lederen først er på kontoret, virker hun/han ikke tilstede, heller stresset og opptatt med sitt eget.»
 • Det nytter ikke: «Jeg føler at det ikke nytter. Min leder kommer ikke til å kunne gjøre noe med det. Det blir mye snakk, og lite handling. Jeg har ikke tro på at en forandring vil skje.»
 • Frykt for å bli baksnakket: «Lederen min baksnakker andre medarbeidere. Da lurer jeg på: Hva vil han/hun si om meg når jeg ikke er tilstede?»
 • Manglende tillit: «Det skjedde noe for en tid siden som jeg ikke har glemt. Jeg har vanskeligheter for å stole på lederen min.»
 • Frykt for å bli oppfattet som svak: «Jeg har ikke lyst til å gå til lederen og oppfattes som svak. Gjør jeg det, er jeg redd for å miste jobben.»

Uten tillit vokser stress, mistrivsel, frykt, og i verste fall sykdom. Det skår også negativt ut i medarbeiderundersøkelser.

Så hva skal til for at medarbeidere går til sine ledere, og ikke baksnakker i korridorene eller takler et voksende stress alene?

Vi trenger å ha fokus på å bygge gode og sterke relasjoner sier professor Anders Dysvik ved handelshøyskolen BI.

«Gode relasjoner er nødvendig for å skape tillit mellom medarbeidere. Relasjoner av høy kvalitet skaper et mulighetsrom for prestasjoner og kontinuerlig forbedring», fremholder Dysvik.

Seks råd for å skape tillit

For en tid siden jobbet jeg med en bedrift som ville ta tillit på alvor. På en av de siste samlingene våre skjedde det noe magisk.

Etter en åpen og ærlig diskusjon kom vi frem til følgende 6 tiltak:

 1. Det er et felles ansvar å skape tillit. Det er ikke kun et lederansvar. Alle må bidra.
 2. Ta deg tid til å bli kjent og å bygge relasjoner med dine kolleger. Slik blir terskelen lavere for å be om hjelp når du trenger det.
 3. Lever som avtalt. Gi tilbakemelding dersom du ser at du ikke rekker fristen. Vær en ærlig person som er til å stole på.
 4. Snakk positivt om dine kolleger. Framsnakking skaper en trygg og positiv stemning. Aldri snakk negativt om dine kolleger. Dette skaper uro og frykt.
 5. Gi tilbakemeldinger. Fortell hva som er bra og fungerer, og hva som kan bli bedre. Alle ønsker å bli sett, og tilbakemelding er en måte å vise det på. Be om tilbakemelding dersom du trenger og ønsker det.
 6. Vis sårbarhet og vær åpen om utfordringer. Slik bidrar du til en raus og støttende kultur.

Under prosessen da vi jobbet fram disse tiltakene, skjedde det noe med atmosfæren i rommet. Da vi oppsummerte, ble vi enige om at vi hadde kommet nærmere hverandre fordi vi hadde vært åpne og ærlige. Tryggheten og tilliten hadde økt betraktelig.

Tillit er ikke er noe som kan bestilles og det oppstår heller ikke over natten. Tillit er en ferskvare som må bygges opp over tid.

Referanse:

Artikkelen er publisert i Ann Ahlqvists fagblogg om ledelse og personlig vekst 1. desember 2019.

Tekst: Høyskolelektor Ann Ahlqvist, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

 • Foto av kvinne i blågrønn genser som sitter ved et bord og gestikulerer.
  • Høyskolelektor

  Institutt for ledelse og organisasjon