Når lederen ikke liker mennesker

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Du kjenner deg kanskje igjen? Lederen som gjemmer seg på kontoret, bak store kontorpulter, bak regneark, PowerPoint-presentasjoner, kontrolltiltak eller til og med destruktive handlinger. Lederen som ikke evner å koble med andre mennesker.

Essensen av ledelse

Essensen av ledelse er å lede mennesker. Det utgjør fagets historiske røtter og kjerne. Ordet lede betyr «føre ved hånden eller i bånd». Det er utledet av det gammelnorske ordet leida som ble brukt i betydningen «sette i bevegelse, føre, følge». Verbformen er det opprinnelige.

Substantivet leder har kommet til som en betegnelse på den som leder. Det er få som leder andre ved å føre ved hånden i dag, men det å lede innebærer at ledere på en eller annen måte må forholde seg til andre mennesker.

Må koble med andre

De behøver ikke være de varmeste, de mest relasjonelle, empatiske eller sosialt intelligente, som populære kurskonsepter ofte hevder. Men ledere må evne å forholde seg til andre mennesker, profesjonelt om ikke annet, de må på en eller annen måte koble med andre. Ellers er det vanskelig å skape et godt samarbeidsklima, bygge tillit og trygghet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det omtrent 210 000 ledere i Norge. Det er to utdannelser som dominerer for ledere: 30 prosent har økonomisk-administrative bakgrunn og omtrent 27 prosent har teknisk bakgrunn. Mange norske ledere mener selv, ikke overraskende, at de er inspirerende, flinke til å motivere og til å se den enkelte medarbeider.

tom_karp_hoyde_to-e1577970109354-300x203.jpg
Professor Tom Karp er opptatt av hva ledere gjør i praksis, ikke bare hva de sier at de gjør.

Gjør ikke det de tror de gjør

Simon Elvnäs, som jobber med en doktorgrad ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har filmet 500 ledere på jobben. Han hevder at ledere ikke gjør det de tror de gjør.

Elvnäs har funnet at ledere tror de gir medarbeiderne tilbake­meldinger i 40 prosent av tiden de snakker sammen, men at de faktisk bare gir tilbakemeldinger i to prosent av tiden.

Det lederne snakker mest om, er hvordan arbeidssituasjonen er, istedenfor å snakke om hva som gjøres. Men det medarbeiderne ønsker seg, er oppmerksomhet for det de har gjort, det de gjør og det de skal gjøre. Samt en opplevelse av at leder ser de og verdsetter det de gjør.

Hør podcast (Krumsvik @ Co): Tom Karp om god nok ledelse

Ledere som ikke liker mennesker

Når en velger å være leder har en i prinsippet sagt ja til å være i menneskebransjen. Men allikevel er det noen av ledere om ikke liker andre mennesker, som sliter med å forholde seg til de, og som til og med er redd andre mennesker. Det drives av noe annet enn det å være glad i mennesker.

De vil prestere og levere, ja, fair nok, det ligger i ledergjerningen, men de vil nå sine mål gjennom kontroll, avstand og annet som ikke handler om å jobbe gjennom andre mennesker. Snarere tvert imot, de skaper avstand til mennesker og utrygghet.

En av tre har mellommenneskelige problemer

En norsk undersøkelse fra 2005 med omtrent 2500 respondenter viser også at så mange som en tredjedel av norske ledere kan ha mellommenneskelige problemer på samme nivå som mennesker som er i behandling for psykiske vansker. Det skulle tilsi noe sånt som 70.000 ledere.

Det er selvfølgelig feilkilder i denne type undersøkelser, men det er allikevel mange. Det kan være lederne er introverte, ukomfortable i omgang med andre eller sosialt klønete, men det er ikke hele forklaringen. Selv om ekstroversjon belønnes i vår tid er det mange som leder andre mennesker godt selv om de er introverte.

Hva kan du gjøre?

Men hva skal en gjøre hvis en ledes av en leder som åpenbart ikke liker mennesker, men trives i lederjobben fordi han eller hun liker å ha kontroll, vil påvirke, liker makt?

De fleste av disse burde kanskje ikke vært ledere i utgangspunktet, de burde vært selektert vekk. Men seleksjons- og rekrutteringsmekanismer er fulle av feilkilder.

Vel, da har en tre valg:

  1. Ta en sjanse og gi en tilbakemelding til lederen. Noen kan oppleve det som risikabelt, men kan allikevel være verdt det.
  2. Finn deg en ny jobb med en ny leder (men fortsatt en risiko for at du igjen treffer på en leder som egentlig ikke liker mennesker).
  3. Eller senk forventningene til lederen, lær deg å leve med godt nok, aksepter situasjonen og finn veier rundt problemet.

Referanser:

Tom Karp (2019: God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis. Cappelen Damm Akademisk.

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 18. mars 2019 (og i dn.no dagen før).

Foto: Ledere sitter på sitt kontor, skjermet fra sine medarbeidere. Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash.

Tekst: Tom Karp, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet.

  • Professor

    Institutt for ledelse og organisasjon