Har det noen hensikt å si fra til sjefen?

 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  8. november 2019

 • Kategori

 • Tema

  • Kommunikasjon
 • Skrevet av

   • Fagsjef forskningskommunikasjon
 • Sist oppdatert

  8. november 2019

 • Kategori

 • Tema

  • Kommunikasjon

Har det noe for seg å ta det opp med lederen din? Eller tenker du at det i grunnen er nytteløst å si fra?

– Medarbeidere som har ledere som kjenner posisjonen sin som truet, opplever at det er nytteløst å ta opp alvorlige saker med sin leder, sier førsteamanuensis Ingvild Müller Seljeseth ved Høyskolen Kristiania.

Dermed slutter de også å si fra.

Ledere kan føle seg truet

Ingvild_Seljeseth-Portrett.jpg
Førsteamanuensis Ingvild Seljeseth ved Høyskolen Kristiania.

Seljeseth har sammen med professor Miha Skerlavaj gjennomført en omfattende undersøkelse blant ledere og medarbeidere i den norske delen av et internasjonalt konsulentfirma.

Forskerne samlet inn informasjon på tre ulike tidspunkter med to ukers mellomrom. Til sammen deltok 126 ulike par med leder og medarbeider i studien. Lederne som deltok i studien, var erfarne med i gjennomsnitt 16 års fartstid i organisasjonen.

På det første måletidspunktet ble lederne spurt om de opplevde at deres makt og posisjon var stabil eller om de opplevde at lederposisjonen var truet.

– Studien viser at selv erfarne ledere kan oppleve at deres makt og status er truet, konstaterer Seljeseth.

Nedvurderer kompetansen til medarbeiderne

To uker senere ble de samme lederne bedt om å vurdere kompetansenivået til sine medarbeidere. De ble også spurt om de opplevde sine underordnede som velvillige medspillere.

Lederne som mener at posisjonen deres er truet, vurderer kompetansenivået til sine medarbeidere vesentlig lavere enn trygge ledere.

De er også tilbøyelige til å tenke at medarbeiderne ikke vil dem vel og kan se på dem som mulige motspillere.

Nytteløst å snakke med truede ledere

På det tredje måletidspunktet ble ledernes medarbeidere spurt om i hvilken grad de mener det har noen hensikt å ta opp alvorlige saker på arbeidsplassen med sine ledere.

Svarene avhenger av om lederne deres opplever sin makt og status som truet eller ikke.

– Medarbeidere med utrygge ledere opplever det som mer nytteløst å ta opp viktige saker med sin overordnede enn de som har trygge ledere, forteller Kristiania-forskeren.

Når ansatte opplever at det ikke er noe poeng å ta opp viktige temaer med lederen, slutter de med å gjøre det.

Negativ spiral

Dette er ikke bare leit for medarbeiderne som brenner inne med sine ideer og tanker. Det har også negative konsekvenser for lederne og organisasjonen de leder.

De truede lederne mister en kanal til verdifull informasjon om viktige forhold i organisasjonen. Og de går glipp av forslag og ideer som kunne ha hjulpet den truede lederen til å styrke sin posisjon.

I en tid der det stilles stadig økte krav til ledere, kan noen hver føle posisjonen sin som utsatt og truet, enten det er en reell grunn til det eller ikke.

Seljeseth og Skerlavaj har gjennom studien identifisert en potensielt negativ spiral som gjør vondt verre for utrygge ledere.

De truede lederne trekker seg inn i seg selv, nedvurderer kompetansen til medarbeiderne sine og betrakter dem som motarbeidere.

– Er det mulig å gi noen råd til ledere som opplever posisjonen sin som truet?

– Vær offensiv i stedet for å trekke deg inn i deg selv. Når du opplever å være truet, er det viktigere enn noen gang å be om og lytte til innspill fra medarbeiderne dine i stedet for å nedvurdere kompetansen de har, sier Ingvild Müller Seljeseth.

Referanse:

Ingvild Seljeseth og Miha Skerlavaj: The futility of speaking up to a threatened leader: The mediating role of a leaders’ devaluation of followers’ competence.

Studien inngår i Ingvild Müller Seljeseth: The Inevitable Thucydides’s Trap? How Hierarchical Instability and Threat Influences Leaders’ Openness to Inputs from Others”. Doktoravhandling ved Handelshøyskolen BI.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 7. oktober 2019.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Fagsjef forskningskommunikasjon

  Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon