Alle ph.d.-stipendiater oppfordres til utenlandsopphold ved en samarbeidsinstitusjon i løpet av stipendiatperioden. Utenlandsopphold hos internasjonale samarbeidspartnere kan bidra til kompetanseutvikling, nettverksbygging og utvikling av nye prosjektideer. Internasjonal erfaring kan gi fortrinn i konkurransen om vitenskapelige stillinger og eksternfinansierte prosjektmidler. Forutsetninger for utenlandsopphold: 

  • Invitasjon fra samarbeidende institusjon. 
  • Ph.d.-stipendiaten må ha arbeidsplass i et fagmiljø ved institusjonen.  

Reisestipend for stipendiater med finansiering fra Norges Forskningsråd:  

  • Ph.d.-stipendiater som er tilsatt på prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd kan søke om utenlandsstipend her.  
  • Støtte gis bare ved utenlandsopphold som varer i tre til 12 måneder. 

 

For kortere reiser i forbindelse med deltakelse på konferanse etc. må stipendiatene bruke egne driftsmidler.