Innenfor Erasmus+ finnes det også såkalte globale mobilitetsprosjekter, der Høyskolen Kristiania enten kan være initiativtaker og søker, eller deltaker i andre institusjoners samarbeid/prosjekt. Dette er alltid initiert av instituttene selv, kanskje i samarbeid med forskningsadministrasjonen, som er en support tjeneste for faglig ansatte.