Innhold

De mest sentrale temaene vil være:

 • Innføring i tjenestemarkedsføring, tjenestelogikk og tjenesteinnovasjon
 • Åpne innovasjonsprosesser
 • Co-creation
 • Design Thinking
 • Innovasjon i forretningsmodeller
 • Ansvarlige forretningsmodeller
 • Sosiale innovasjoner
 • Tjenesteinnovasjon og teknologi
 • Disruptive innovasjoner
 • Innovasjon i kundeopplevelser
 • Tjenestedesign

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om tjenestelogikk og serviceinnovasjon
 • har inngående forståelse for tjenestens rolle og betydning for samfunn, organisasjoner og næringsliv
 • kan anvende kunnskap på praktiske problemstillinger, også utenfor det som tradisjonelt har vært sett på som tjenesteytende næringer
 • har avansert innsikt i de nyeste og de viktigste teoriene innen verdiskapning, service og tjenesteinnovasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende tjenestelogikken til å gjennomføre forsknings- eller utviklingsprosjekter i samfunn- og næringsliv for å øke kundens opplevde verdi
 • kan gjennomføre analyser, både selvstendig og i samarbeid med andre, for å eliminere feil i tjenester, utvikle og forbedre eksisterende og nye tjenester
 • kan kritisk gjennomgå teori og forskning på service og innovasjon, identifisere mangler og svakheter for selv å kunne formulere bidrag til diskursen rundt service og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan benytte en tjenestelogikk i sin fremtidige jobb
 • kan kommunisere sin kunnskap slik at den kan nyttiggjøres av eventuelle arbeidsgivere, kollegaer samt kandidaten selv
 • kan bidra til nytenking og innovasjoner relatert til service og tjenester, både praktisk, og i vitenskapelig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet skal undervises gjennom forelesninger, casediskusjoner og seminarer med gjesteforelesere. Det vil bli en gruppeeksamen som knytter seg til forelesningene og fokuserer på hvordan å innovere nye måter å skape serviceopplevelser på.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Relevante aktører fra næringslivet trekkes inn i undervisningen, som gjesteforelesere, i casediskusjoner og i hjemmeeksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bardhi, Fleura, and Giana M. Eckhardt. 2017 "Liquid Consumption." Journal of Consumer Research: 44(3), 582-597. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=124996244&site=ehost-live&scope=site

Belk, Russell W. "Extended self in a digital world." 2013 Journal of Consumer Research 40 (3): 477-500. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=90169610&site=ehost-live&scope=site

Berry Leonard L, Lewis P. Carbone and Stephan H. Haeckel, "Managing the Total Customer Experience", 2002 MIT Sloan Management Review,  Vol. 43, No. 3, pp. 85-89. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6553434&site=ehost-live&scope=site

Brown, Tim og Roger Martin. 2015. "Design for Action: How to use design thinking to make great things actually happen." Harvard Business Review, 93(9):56-64. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820527&site=ehost-live&scope=site

Chesbrough, Henry W. 2011 "Bringing open innovation to services." Case study. Kjøpes via Harvard Business Review: https://hbr.org/product/bringing-open-innovation-to-services/SMR377-PDF-ENG

Christensen, Clayton M. og Scott D. Anthony. 2004. "Cheaper, faster, easier: Disruption in the Service Sector." Case study. Kjøpes via Harvard Business Review: https://hbr.org/product/cheaper-faster-easier-disruption-in-the-service-sector/S0401A-PDF-ENG. Sider 4

Christensen, Clayton M., Michael E. Raynor, and Rory McDonald. 2015 "What is disruptive innovation." Harvard Business Review 93, no. 12: 44-53. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111099338&site=ehost-live&scope=site

Cova, Bernard, and Daniele Dalli. "Working consumers: the next step in marketing theory?." Marketing theory 9, no. 3 (2009): 315-339. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=44126455&site=ehost-live&scope=site

Frei, Frances X. 2008. "The four things a service business must get right." Harvard Business Review, 86(4): 70-80. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=31372896&site=ehost-live&scope=site

Gustafsson, Anders, Per Kristensson, Gary Schirr and Lars Witell. 2016. Service Innovation. Business Expert Press: New York. 174 sider. Pris: ca. 359,-

Ind, Nicholas, Oriol Iglesias og Majken Schultz. 2013. "Building Brands Together: Emergence and outcomes of co-creation." California Management Review, 55(3): 5-26. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=87684275&site=ehost-live&scope=site ]

Kolko, Jon. 2015. "Design Thinking Comes of Age: The approach, once used primarily in product design, is now infusing corporate culture." Harvard Business Review, 93(9): 66-71. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820528&site=ehost-live&scope=site

Lemon, Katherine N. og Peter C. Verhoef. 2016. "Understanding customer experience throughout the customer journey." Journal of Marketing, 80(6): 69-96. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=119129834&site=ehost-live&scope=site

Lusch, Robert F., and Satish Nambisan. 2015 "Service innovation: A service-dominant logic perspective." Mis Quarterly 39 (1): 155-175. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=100717563&site=ehost-live&scope=site

Markides, Constantions C. og Daniel Oyon. 2010. "What to do against disruptive business models: (When and How to Play Two Games at Once)." S. 19-26. Case study. Kjøpes via Harvard Business Review: https://hbr.org/product/what-to-do-against-disruptive-business-models-when-and-how-to-play-two-games-at-once/SMR358-PDF-ENG 

O'Reilly Charles A. og Michael L. Tushman. 2004. "The ambidextrous organization." Harvard Business Review, 82(4): 74-81. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12774665&site=ehost-live&scope=site

Patrício, Lia, Raymond P. Fisk, João Falcão e Cunha og Larry Constantine. 2011. ¿Multilevel service design: From customer value constellation to service experience blueprinting.¿ Journal of Service Research, 14(2): 180-200. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Sage): http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60405623&site=ehost-live&scope=site

Rawson, Alex, Ewan Duncan and Conor Jones. 2013. "The truth about customer experience." Harvard Business Review, 91(9): 90-98. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=89716235&site=ehost-live&scope=site

Tuzovic, Sven, Sven Tuzovic, Jochen Wirtz, Jochen Wirtz, Loizos Heracleous, and Loizos Heracleous. 2018 "How do innovators stay innovative? A longitudinal case analysis." Journal of Services Marketing. Sider 12. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=128090247&site=ehost-live&scope=site

Digitalt kompendium i emnet TMS5101 Tjenestemarkedsføring og serviceinnovasjon legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Ind, Nicholas, Oriol Iglesias og Stefan Markovic. 2017 "The co-creation continuum: From tactical market research tool to strategic collaborative innovation method." Journal of Brand Management 24, no. 4: 310-321.

Ramaswamy, V. and Ozcan, K. (2016). Brand value co-creation in a digitalized world: An integrative framework and research implications. International Journal of Research in Marketing33(1), 93-106.

Witell, Lars, Hannah Snyder, Anders Gustafsson, Paul Fombelle, and Per Kristensson. 2016 "Defining service innovation: A review and synthesis." Journal of Business Research 69, no. 8: 2863-2872.

Samlet sidetall/pensum

428 sider