Innhold

 • Introduksjon til markedskanaler
 • Metode
 • Transaksjonskostnadsøkonomi
 • Agentteori
 • Informasjonsøkonomi
 • Makt og avhengighet
 • Sosiale relasjoner og tillit
 • Formelle og uformelle kontrakter
 • Intern organisering
 • Plurale systemer
 • Prissetting
 • Etisk handel

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap på avansert nivå om sentrale temaer innen markedskanaler, herunder valg av styringsform og inngåelse og styring av relasjoner mellom organisasjoner
 • inngående kunnskap om økonomiske og sosiologiske teorier innen fagområdet markedskanaler
 • kunnskap på høyt nivå om forskningsmetoder brukt innen fagfeltet

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke teoriene på området til å løse avanserte praktiske og teoretiske problemstillinger
 • gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsprosjekt ved hjelp av teorier og metoder fra emnet

Generell kompetanse

Studenten kan 

 • analysere relevante etiske problemstillinger innen markedskanaler
 • formidle og kommunisere om faglige problemstillinger på området både muntlig og skriftlig

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, presentasjoner av fagartikler, diskusjon i grupper og plenum og caseoppgaver. Hver student vil presentere muntlig minst en fagartikkel i løpet av emnet, og gjennomført og innlevert presentasjon gir bestått arbeidskrav.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

I noen av øktene vil vi analysere aktuelle problemstillinger i kjente markedskanaler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Akerlof, George. A. 1970. "The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism." The Quarterly Journal of Economics, 84(3):488-500. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=0058618&site=ehost-live&scope=site ]

Arndt, Johan. 1979. "Toward a Concept of Domesticated Markets." Journal of Marketing, 43(4):69-75. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5004759&site=ehost-live&scope=site ]

Bajari, Patrick, Robert McMillan og Steven Tadelis. 2009. "Auctions versus negotiations in procurement: an empirical analysis." Journal of Law, Economics, and Organization, 25(2):372-399. [Elektronisk tilgjengelig gjennom google scholar: http://sites.google.com/site/robmcmillan/auctions.pdf ]

Bergen, Mark, Shantanu Dutta, og Orville C. Walker Jr. 1992. "Agency Relationships in Marketing: A Review of the Implications and Applications of Agency and Related Theories." Journal of Marketing 56(3):1-24. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9211164401&site=ehost-live&scope=site ]

Bradach, Jeffrey L. 1997. "Using the plural form in the management of restaurant chains." Administrative Science Quarterly, 42(2):276-303. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=9710080065&site=ehost-live&scope=site ]

Brandenburger, Adam M., og Harborne W. Stuart. 1996. "Value-based business strategy." Journal of Economics & Management Strategy, 5(1): 5-24. [Elektronisk tilgjengelig gjennom google scholar: http://pages.stern.nyu.edu/~hstuart/VBBS.pdf ]

Emerson, Richard M. 1962. "Power-Dependence Relations." American Sociological Review, 27(1): 31-41. doi:10.2307/2089716. [Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=12785484&site=ehost-live&scope=site ]

Finseraas, Henning, og Andreas Kotsadam. 2013. «Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikke-eksperimentelle data? En ikke-teknisk introduksjon.» Tidsskrift for Samfunnsforskning, 54(3):371-87. [Elektronisk tilgjengelig gjennom biblioteket (idunn): https://www.idunn.no/tfs/2013/03/hvordan_identifisere_aarsakssammenhenger_i_ikke-eksperimente ]

Geyskens, Inge, Jan-Benedict E. M. Steenkamp, og Nirmalya Kumar. 2006. «Make, buy, or ally: a transaction cost theory meta-analysis». Academy of management journal, 49(3):519-543. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21794670&site=ehost-live&scope=site ]

Grayson, K. 2007. ¿Friendship versus business in marketing relationships.¿ Journal of Marketing, 71(4):121-139. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=26506754&site=ehost-live&scope=site ]

Gulati, Ranjay, og Maxim Sytch. 2007. "Dependence Asymmetry and Joint Dependence in Interorganizational Relationships: Effects of Embeddedness on a Manufacturer's Performance in Procurement Relationships." Administrative Science Quarterly, 52(1):32-69. doi:10.2189/asqu.52.1.32. [Elektronisk tilgang gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=25389667&site=ehost-live&scope=site ]

Homburg, Christian, og Ove Jensen. 2007. «The thought worlds of marketing and sales: which differences make a difference?» Journal of Marketing, 71(3):124-142. [Elektronisk tilgang gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=25395520&site=ehost-live&scope=site ]

Houston, Mark B., og Shane A. Johnson. 2000. «Buyer-Supplier Contracts Versus Joint Ventures: Determinants and Consequences of Transaction Structure.» Journal of Marketing Research, 37(1):1-15. [Elektronisk tilgang gjennom Biblioteket:  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=3414879&site=ehost-live&scope=site ]

Kirmani, Amna, og Akshay R. Rao. 2000. «No pain, no gain: A critical review of the literature on signaling unobservable product quality.»  Journal of Marketing, 64(2):66-79. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=3043560&site=ehost-live&scope=site ]

Lee, Boon-Chye, Lawrence Ang, og Chris Dubelaar. 2005. «Lemons on the Web: A signalling approach to the problem of trust in Internet commerce.» Journal of Economic Psychology, 26(5):607-23. doi:10.1016/j.joep.2005.01.001. [Elektronisk tilgjengelig gjennom google scholar: http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=commwkpapers ]

Levitt, Steven D. og Chad Syverson. 2008. «Market distortions when agents are better informed: The value of information in real estate transactions.» The Review of Economics and Statistics, 90(4):599-611. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1009578&site=ehost-live&scope=site ]

Locke, Richard M., Fei Qin, og Alberto Brause. 2007. «Does Monitoring Improve Labor Standards? Lessons from Nike.» Industrial and Labor Relations Review, 61(1):3-31. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=26654263&site=ehost-live&scope=site ]

Lucking-Reiley, David. 2000. «Vickrey auctions in practice: From nineteenth-century philately to twenty-first-century e-commerce.» The Journal of Economic Perspectives, 14(3):183-192. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=0540944&site=ehost-live&scope=site ]

Macaulay, Stewart. 1963. «Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study.» American Sociological Review, 28(1):55-67. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=12883821&site=ehost-live&scope=site ]

NOU 2011:4. Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Oslo: Landbruks- og matdepartementet. [Elektronisk tilgjengelig gjennom regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/contentassets/a46b6fc6d9e44882a47be0621ed899a4/no/pdfs/nou201120110004000dddpdfs.pdf ]

Mayer, Kyle J., og Nicholas S. Argyres. 2004. «Learning to Contract: Evidence from the Personal Computer Industry.» Organization Science, 15(4):394-410. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14075135&site=ehost-live&scope=site ]

Parmigiani, A. 2007. «Why do firms both make and buy? An investigation of concurrent sourcing.» Strategic Management Journal, 28(3):285-311. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23866485&site=ehost-live&scope=site ]

Poppo, Laura, og Todd Zenger. 2002. «Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements?» Strategic Management Journal, 23(8):707-725. doi:10.1002/smj.249. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7046063&site=ehost-live&scope=site ]

Skjærholt, Anders. 2015. «Behavioral Biases in Housing Markets - The Case of Oslo». Masteroppgave, Universitetet i Oslo. [Elektronisk tilgjengelig gjennom UiO: https://www.duo.uio.no/handle/10852/44291. Sider: 25-63]

Wathne, Kenneth H., og Jan B. Heide. 2000. «Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions.» Journal of Marketing 64(4):36-51. [Elektronisk tilgjengelig gjennom Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=3789053&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium for IMK5100 Integrerte markedskanalerlegges ut på LUVIT av emneansvarlig og inneholder:

Anderson, Erin, og S. D Jap. 2005. "The dark side of close relationships." MIT Sloan Management Review, 46(3):75-82.

Balafoutas, Loukas, Rudolf Kerschbamer, og Matthias Sutter. 2015. "Second-Degree Moral Hazard In A Real-World Credence Goods Market. The Economic Journal. doi:10.1111/ecoj.12260.

Bernstein, Shai, og Albert Sheen. 2016. "The Operational Consequences of Private Equity Buyouts: Evidence from the Restaurant Industry." Review of Financial Studies, 29 (9): 2387-2418. doi:10.1093/rfs/hhw037.

Cespedes, Frank. 2012. "Coordinating marketing and sales in B2B organizations." I Grewal og Lilien (red.) Handbook of business-to-business marketing, 125-44. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Granovetter, M. 1985. «Economic action and social structure: the problem of embeddedness». American Journal of Sociology, 91(3):481-510.

Haruvy, Ernan, og Sandy Jap. 2012. "Designing B2B markets." I Grewal og Lilien (red.) Handbook of business-to-business marketing, 639-58. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Johnston, Wesley J., og Jennifer D. Chandler. 2012. "The organizational buying center: innovation, knowledge management and brand." I Grewal og Lilien (red.) Handbook of business-to-business marketing, 386-99. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Rindfleisch, Aric, og Kersi D. Antia. 2012. "Survey research in B2B marketing: current challenges and emerging opportunities." I Grewal og Lilien (red.) Handbook of business-to-business marketing, 699-714. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Scheer, Lisa S. 2012. «Trust, distrust and confidence in B2B relationships». I Grewal og Lilien (red.) Handbook of business-to-business marketing, 332-347. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Short, Jodi L., Michael W. Toffel, og Andrea R. Hugill. 2016. «Monitoring Global Supply Chains.» Strategic Management Journal 37:1878-97. doi:10.1002/smj.2417.

Utgård, Jakob, Arne Nygaard, og Robert Dahlstrom. 2015. «Franchising, local market characteristics and alcohol sales to minors.» Journal of Business Research 68:2117-24. doi:10.1016/j.jbusres.2015.03.010. 

Wydick, Bruce, Elizabeth Katz, Flor Calvo, Felipe Gutierrez, og Brendan Janet. 2016. «Shoeing the Children: the impact of the TOMS Shoe donation program in rural El Salvador.» The World Bank Economic Review, lhw042. 

Samlet sidetall/pensum

705 sider

Anbefalt litteratur

Ingen anbefalt litteratur.