Innhold

Temaer i emnet:

  • Hva er et marked? Hva er strategi?

  • Segmentering, kundeverdi og posisjonering

  • Markedsføring og verdiskapning

  • Samarbeid og markedsdynamikk

  • Vekststrategier (salgsvekst, lansering av nye produkter og utvikling av produktportefølje)

  • Utvikling og implementering av markedsstrategi

  • Posisjonering av merkevarer og markeder

  • Vekststrategier for merkevarer

  • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen

  • Praktisk arbeid med markedsstrategi (markedsplan, simuleringsspillet MarkStrat)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal få kunnskap om markedsstrategi og forstå hvordan bedrifter må ha strategiske prosesser for å lykkes med sine forretningsmål. Etter en overordnet innføring vil studentene gå dypere i ulike markedsstrategiske temaer for hvordan man kan planlegge og gjennomføre sin markedsinnsats mot kundene. Særlig vil emnet fokusere på ulike strategier for å bygge, videreutvikle og utnytte sterke merkevarer.

 

Ferdigheter

Studentene skal settes i stand til kritisk å kunne analysere markeder, kunder og eksterne omgivelser og deretter kunne velge blant strategiske og operative tiltak. Målet er at studentene etter endt emnet skal kunne fatte bedre beslutninger i fremtidige lederroller i næringsliv og offentlig forvaltning. Et viktig virkemiddel i emnet for å fremme studentenes ferdigheter er simuleringsspillet "Markstrat".

 

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sine systematiske og analytiske evner, samt styrke evnen til å fatte komplekse strategiske markedsføringsbeslutninger. Emnet skal gi studentene verktøykasse av alternative strategier og tiltak som skal bidra til at virksomheten kan maksimere kundeverdi og merkeverdi og utvikle en lønnsom markedsstrategi.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og casediskusjoner. En vesentlig del vil vies gjennomføring av Markstrat.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen spesielle.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Chernev, Alexander. 2014. Strategic Marketing Management. 8. utg. London: Cerebellum Press. 9781936572199. 284 sider. Pris: ca 579,-. Deler av boken vil bli benyttet.

 

Chun, Haeeun Helen, C. Whan Park, Andreas B. Eisingerich og Deborah J. MacInnis. 2015. "Strategic benefits of low fit brand extensions: When and why?". Journal of Consumer Psychology, 25(4): 577-595. [Artikkel legges ut på Luvit av emneansvarlig.]

 

Dickson, Peter R. og James L. Ginter. 1987. "Market Segmentation, Product Differentiation, and Marketing Strategy". Journal of Marketing, 51(2): 1-10. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=4999723&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fornell, Claes, Michael D. Johnson, Eugene W. Anderson, Jaesung Cha og Barbara Everitt Bryant. 1996. "The American customer satisfaction index: Nature, purpose, and findings." Journal of Marketing, 60(4): 7-18. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9610251917&site=ehost-live&scope=site ]

 

Keller, Kevin L. 2012. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4.utg. Upper Saddle River, NJ: Prentice. ISBN: 9780273779414. 600 sider. Pris: 799,-

 

Kesner, Idalene F. og Rockney Walters. 2005. "Class" or Mass?". Harvard Business Review, 83(4): 35-45. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16572548&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kirca, Ahmet H., Satish Jayachandran og William O. Bearden. 2005. "Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance." Journal of marketing, 69:(2), 24-41. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=16736085&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lanseng, Even Johan og  Lars Erling Olsen. 2012. "Brand Alliances: The Role of Brand Concept Consistency". European Journal of Marketing, 46(9): 1108-1126. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03090561211247874 ]

 

Olsen, Lars Erling og Leif E. Hem. 2004. "Merkeutvidelser: Tre spørsmål som bør stilles". Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 7(5/6): 37-46. [Tilgjengelig i fulltekst via Magma sin nettside: https://www.magma.no/merkeutvidelser-tre-spoersmaal-som-boer-stilles ]

 

Olsen, Lars Erling. 2010. "Det viktige første problemet i praktisk posisjonering". Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1): 55-62. [Tilgjengelig i fulltekst via Magma sin nettside: https://www.magma.no/det-viktigste-foerste-problemet-i-praktisk-posisjonering ]

 

Park, C.Whan, Bernard J. Jaworski og Deborah J. MacInnis. 1986. "Strategic Brand Concept-Image Management". Journal of Marketing, 50(4): 134-145. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5000438&site=ehost-live&scope=site ]

 

Porter, Michael. 1996. "What is Strategy?" Harvard Business Review, 74(6): 61-78. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9611187954&site=ehost-live&scope=site ]

 

Rao, Vithala R., Manoj K. Agarwal og Denise Dahlhoff. 2004. "How Is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation?" Journal of Marketing, 68(4):126-141. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=14344724&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ratneshwar, S. og A.D. Shocker. 1991. "Substitution in Use and the Role of Usage Context in Product Category Structures". Journal of Marketing Research, 28(3): 281-295. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9602154649&site=ehost-live&scope=site ]

 

Samuelsen, Bendik M. og Lars Erling Olsen. 2012. "The Attitudinal Response to Alternative Brand Growth Strategies". European Journal of Marketing, 46(1/2): 177-191. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03090561211189293 ]

 

Simonin, Bernard L. og Julie A. Ruth. 1998. "Is a Company Known by the Company it Keeps? Assessing the Spillover Effects of Brand Alliances on Consumer Brand Attitudes". Journal of Marketing Research, 35(1): 30-42. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=228139&site=ehost-live&scope=site ]

 

Srivastava, Rajendra, T. Shervani og L. Fahey. 1998. "Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis". Journal of Marketing, 62(1): 2-18. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=220880&site=ehost-live&scope=site ]

 

Uslay, Can, Z. Ayca Alting og Robert D. Windsoe. 2010. "An Empirical Examination of the "Rule of Three": Strategic Implications for Top Management, Marketers, and Investors". Journal of Marketing, 74:(2): 20-39. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=48748152&site=ehost-live&scope=site]

 

Aaker, David A. og Erich Joachimsthaler. 2000. "The Brand Relationship Spectrum: The Key to The Brand Architecture Challenge". California Management Review, 42(4): 8-23. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3633762&site=ehost-live&scope=site ]

 

Aaker, David A. og Kevin Lane Keller. 1990. "Consumer Evaluations of Brand Extensions". Journal of Marketing, 54(1):27-41. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=9602131053&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

1147 sider (bøker + artikler)

Anbefalt litteratur

Ingen spesielle.