Innledning

Emnet gir en innføring i begreper innen visuelle virkemidler og hvordan farger, materialer og typografi blir brukt for å forsterke et budskap.

Det undervises i metoder for ideutvikling og illustrasjonsteknikker. Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle materialer og verktøy spiller i det visuelle uttrykket og hvordan samspillet mellom ord og bilde er med på å dramatisere et budskap.

Emnet skal gi innblikk i hvordan aktører benytter prinsipper i visuell kommunikasjon i ulike fagområder. Det undervises i hvordan en illustratør arbeider i praksis og hvordan illustrasjon samhandler på tvers av fag.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Illustrasjonsteknikker gir en innføring i et utvalg av analoge og digitale illustrasjonsteknikker og hvordan de anvendes i praksis.

Visuelle virkemidler gir en innføring i hvordan aktører benytter prinsipper i visuell kommunikasjon i ulike fagområder. Studenten vil se hvordan man kan anvende illustrasjon, farger, materialer og typografi for å forsterke et budskap.  

Kreativitet gir et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag. Studentene vil kunne reflektere over sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.

Historiefortelling gir en innføring i hvordan samspillet mellom ord og bildet er med på å dramatisere et budskap. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om teknikkenes egenskaper, bruksområder og bruk i ulike sjangre.
 • har kunnskap om visuelle virkemidler som fargelære og komposisjon.
 • har kunnskap om tegn og symboler (semiotikk), stilisering og abstrahering.
 • har grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til idéutviklingsprosesser og oppgaveløsning.
 • har kunnskap om budskap og innhold i historien.
 • har kunnskap om karakterer, spenningsoppbygging og modeller i fortellingen.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende et utvalg av illustrasjonsteknikker og programvare til ønsket illustrasjonsuttrykk.
 • kan anvende kreative metoder i eget arbeid.
 • kan benytte visuelle virkemidler og materialer i arbeidet.
 • kan anvende utviklingsmetoder til bruk for ulike utfordringer i faget.
 • kjenner til egen visuell fortellerstemme.
 • kan anvende dramaturgiens språk i en bildeserie og drive historien frem ved hjelp av visuell dramaturgi. 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre faglige valg.
 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis og vise evne til å kunne justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding.
 • har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsningsmetode.
 • kan reflektere faglig over over illustrasjonsteknikkenes betydning for budskap og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Illustrasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, klasseromsundervisninger, veiledning, kundeoppdrag, oppgaver, gruppearbeid, ekskursjoner og utstillinger.

Anbefalt tidsbruk

Ca 800 timer

(225 undervisningstimer/576 arbeidstimer)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger, utstillinger, ekskursjoner og kundeoppdrag

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Gundersen, A., Kjensmo, D., Reinhardtsen, B. 1998. En enkel fargelære. Universitetsforlaget. ISBN: 9788200424550. Sider: kap. 1 og kap. 2.

Hall, A., 2011. Illustration. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College of art and Design. ISBN: 9781856697101. Sider: kap. 1 og kap. 2.

Harris/Ambrose. 2011. The Fundamentals of Creative Design. AVA Publishing. ISBN: 9782940411610. Sider: 30-120.

Leborg, C. 2004. Visuell grammatikk. Abstrakt Forlag. ISBN: 9788279351184.

Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal. ISBN: 9788205362864. Sider: 268.

Salisbury, M. 2004. Illustrating Children´s Books. A&C Publishers. ISBN: 9780713668889. Sider: kap. 2, kap. 3, kap. 4 og kap. 5.

Zeegan/Chrush, 2012.The Fundamentals of Illustration. AVA Publishing. ISBN: 9782940411481. 

Wells, P. 2008. Basics Animation 03: Drawing for Animation. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN: 9782940373703. Sider: 100-124.

* Flere av bøkene benyttes også i senere emner

Samlet sidetall/pensum

ca.1069 sider.

Anbefalt litteratur

Itten, Johannes, 2007. Fargekunsten og dens elementer. Forsythia. ISBN: 9788291004334.

Rybakken B. 2004. Visuell Identitet, Abstrakt Forlag. ISBN: 9788279351498.

Symbolleksikon f eks: Stefansson 2009. Gyldendal. ISBN: 9788702060027.

De Bono, E. 2006. Six thinking hats, (Seks tenkehatter). Flux Forlag. ISBN: 9788292773000  https://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4

McCloud, S. 1994. Understanding Comic, The Invisible Art. William Morrow. ISBN: 9780060976255.

Eisner,W. 2008. Graphic Storytelling and Visual Narrative. W. W. Norton & Co.

Williams R.2001. Animator's Survival Kit :A Manual of Methods, Principles, and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators - 01 edition. Faber Faber, Inc. ISBN: 9780571202287.

https://www.youtube.com/watch?v=MPRAH7AKMWw

Merknader

Noe pensum er kuttet grunnet utgåtte bøker.