Innledning

Emnet gir en innføring i vestlig skrifthistorie og i prinsipper som gjelder for design og kommunikasjon på digitale og trykte flater. Studenten vil få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen. 

Emnet skal gi grunnlag for å opparbeide en generell forståelse for faget og hvordan man anvender det i praksis. 

Emnet gir innblikk i forskjellige områder ved faget, alle grunnleggende for de resterende emnene.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Typografi: gir en innføring i vestlig skrifthistorie. Studenten vil arbeide med de tre største skriftgruppene; antikva, egyptienne og grotesk, og lære regler for å benytte skriftgruppene i samme komposisjon.

Digitalt design: gir en innføring i prinsipper som gjelder for design og kommunikasjon på digitale flater. I tillegg skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende digitale visualiseringsverktøy.

Kreativitet: gir studenten et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.

Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng. Temaet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Bokdesign: gir en innføring i hvordan man med fokus på lesbarhet behandler typografi i større mengder. Temaet vil gi innføring i tradisjonelle satsspeil og visualisering av tekstens innhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten... 

 • har kunnskap om skriftgruppenes uttrykk og oppbygning, samt historien til skriftgruppene antikva, egyptienne og grotesk 
 • har kunnskap om typografiske komposisjonsprinsipper og behandling av typografi på trykte og digitale flater
 • har kunnskap om skrift- og designhistorie i digitale medier 
 • har kunnskap om forskjeller og likheter mellom digitale og trykte medier
 • har kunnskap om hvordan budskap bygges opp og hva som kjennetegner design til bruk på ulike digitale flater
 • har kunnskap om egenskaper og særpreg av relevante filformater innenfor digitale og trykte medier
 • har kunnskap om forskjellen mellom piksel- og vektorgrafikk
 • har kunnskap om metoder, prosesser og verktøy for digital design
 • har kunnskap om responsive designprinsipper
 • har kunnskap om de visuelle koder som forbindes med ulike litterære sjangre 
 • har kunnskap om kontrapunkt og dramaturgi
 • har kunnskap om fargelære og fargekombinasjoner
 • har kunnskap om brukeradferd og innsikt

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utforme komposisjoner med like og ulike skriftgrupper og typografiske familier
 • kan løse typografiske komposisjonsoppgaver fra skisse til ferdig trykklar fil 
 • kan behandle typografi i trykte og digitale medier, med fokus på funksjonalitet 
 • kan benytte spot-, RGB- og CMYK-farger på korrekt sted
 • kan lage enkle prototyper til et interaktivt design
 • kan designe og vise interaktive komponenter og navigasjon (states)
 • kan se ulike trinn og anvende designrelaterte utviklingsmetoder til oppgaveløsning relatert til kreative fag
 • kan visualisere innholdet i en tekst ut i fra sjanger
 • kan designe løsninger innen ulike sjangre for trykte og digitale flater
 • kan anvende grunnleggende tekniske ferdigheter og visualiseringsverktøy for å løse oppgaver
 • kan benytte ulike illustrasjonsteknikker
 • kan anvende ulike teknikker og metoder for idé- og konseptutvikling til kreativ problemløsning
 • kan planlegge og utføre enhetlig og helhetlig layout
 • kan argumentere for designvalg tatt underveis i designprosessen med korrekt faglig terminologi 
 • kan lage og bruke en enkel innsiktsbasert strategi i argumentasjon for valg av visuelle og typografiske virkemidler

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utføre et designprosjekt tett knyttet til yrkeslivet og dokumentere prosessen
 • kan utforme skisser og grafikk på ulike nivåer og stadier i et utviklingsarbeid
 • kan presentere et interaktivt design ved hjelp av digitale skisser og enkle prototyper
 • har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsningsmetode 
 • kan samarbeide med sine medstudenter i verdiskapende designprosesser
 • kan utforme en trykksak på flere sider og kjenne til prinsipper og regler for ombrekking av en større tekstmengde

Emnet inngår i

Grafisk design 2-årig

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(225 undervisningstimer, 576 arbeidstimer)

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Rannem , Øyvin. 2012. Typografi & skrift. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353430 Antall sider: 272 sider 

Johnson, Jeff. 2014. Designing with the Mind in Mind (Second Edition): Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines.   Publisher: Morgan Kaufmann ISBN-10: 0124079148 Antall sider: 250 

Lupton, Ellen. 2014. Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. Princeton Architectural Press ISBN-10: 161689170X Antall sider: 208

McClelland , Deke. Photoshop CC One-on-One: Fundamentals. (Video) Lynda.com / Linkedin Learning

Seeley, Justin. Photoshop CC for Web Design.(Video) Lynda.com / Linkedin Learning

Eckstut, Arielle. Eckstut, Joann. 2013. The Secret Language of color. Black Dog & Leventhal Publishers ISBN: 1579129498. Antall sider: 240

Lerdahl, Erik. Slagkraft. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205362864 Antall sider: 268 sider

Samlet sidetall/pensum

1238 sider

Anbefalt litteratur

Mourier, Mette & Eric. 2013, Bogdesign / Tilrettelegging av illustrerede bøger. Forlaget Grafisk Litteratur  ISBN 9788791171376 Antall sider: 166 Pris: 349,-

Hellmark, Christer. 2007. Typografisk håndbok. Spartacus ISBN: 9788243001534 Antall sider: 148 Pris: 379,-

Vinje, Finn Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug ISBN: 9788203337703 Antall sider: 144 Pris: 299,- * Flere av bøkene benyttes også i andre emner