Innledning

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle visuell kommunikasjon kan brukes i det visuelle uttrykket og hvordan samspillet mellom grafikk og animasjon er med på å forsterke en historie. Det undervises i hvordan man jobber i praksis innen 3D og animasjonsfaget og samhandling på tvers av fag.

Etter endt tema skal studenten ha tilegnet seg kunnskap i historiefortellingsmetoder og hvordan man bruker dette i audiovisuelle produksjoner.

Emnet gir grunnleggende praktiske ferdigheter innen 3D grafikk, animasjon og compositing. Etter endt emne vil studenten ha tilegnet seg grunnleggende praktiske ferdigheter innen 3D grafikk, animasjon og bruk av kamera.

Emnet gir grunnleggende forståelse for den kreative prosessen og studenten vil få innblikk i sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om animasjon
 • har kunnskap om visuell kommunikasjon mot skjermbaserte medier
 • har kjennskap til historiefortelling i audiovisuelle medier og yrkesretninger
 • har kunnskap om historiefortelling innenfor animasjonsfilm
 • har kjennskap til animasjonsprinsipper
 • har grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til oppgaveløsning/idéutviklingsprosesser
 • har kjennskap til fag-spesifikke teknikker innen kreativ problemløsning
 • har kjennskap til 3D historie
 • har kunnskap om 3D modellering, teksturering, lyssetting, render, komposisjon og etterarbeid
 • har kjennskap til digital skulpturering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke visuell kommunikasjon i skjermbaserte medier
 • kan bruke skisseteknikk/tegning som verktøy i designprosessen
 • kan strukturere og organisere prosjekter og filer digitalt
 • kan bruke ulike historiefortellingsverktøy i arbeidsprosessen
 • kan bruke ulike teknikker innenfor compositing til å forsterke en historie
 • kan bruke ulike teknikker med kamera for fotografi og videoopptak.
 • kan bruke animasjonsprinsipper i arbeidet
 • kan utføre enkle øvelser innenfor video klipping.
 • kan se de ulike trinn i en metodemodell for bruk til oppgaveløsninger relatert til kreative fag
 • kan anvende ulike teknikker innenfor 3D grafikk.
 • kan anvende ulike teknikker innenfor animasjon.
 • kan planlegge og gjennomføre et 3D prosjekt
 • kan skulptere enkle modeller med digital sculpting.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over egen læringsprosess og kunne justere disse etter veiledning
 • har et forhold til historiefortelling, metoder og teknikker for å implementere dette i varierte produksjoner
 • har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsningsmetode
 • har et bevisst forhold til arbeidsmetoder i 3D faget, og kunne kommunisere faglig med andre innenfor området

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

810 timer

(Undervisningstimer: 225, Arbeidstimer: 585)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Pluralsight (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere) http://www.pluralsight.com

Richard Williams. Faber and Faber Limited. Utgave 2009. The Animator's Survival Kit. 342 sider. ISBN: 9780571238347, Kap. 1 - 101

Mark Boulton. Utgave 2014. A practical guide to designing for the web. Kap 1, 2 og 4.  http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettside)

Karen Sullivan, Gary Schumer & Kate Alexander. Focal Press. Utgave 2008. Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories. Kap. 1-5. ISBN: 9780240808604

Slagkraft, Erik Lehrdal, Gyldendal 2007 

Samlet sidetall/pensum

740 sider

Anbefalt litteratur

Gregor Krisztian. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. ISBN: 0500286124

Ollie Johnston & Frank Thomas. 1995. The Illusion of Life: Disney Animation. ISBN: 0786860707

Stu Maschwitz.The DV Rebels Guide.2007. ISBN:0321413644

Ron Brinkmann. 2008. The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. ISBN: 0123706386

Joseph V. Mascelli.. Five C´s of cinematography. Utgave 1998. ISBN: 187950541XV