Innhold

Emnet består av fire temaperioder:  

Tema 1 - Introduksjon til spillutvikling

 • Spillmekanikk, systemdesign og fagspråk
 • Organisering av digitale filer
 • Bruk av tekstbehandlingsverktøy
 • Innføring i spillmotor og programmeringsspråk  

Tema 2 - Previsualisering og skisser

 • Verktøy og metoder for previsualisering.
 • Presentasjonsteknikker
 • Photoshop
 • Presentasjonsverktøy  

Tema 3 - Kreativitet og prototyping

 • Kreative prosesser
 • Lage prototyper for spill
 • Bruke metodemodeller  

Tema 4 - Spillmotor 1 - Programmering

 • Bruke spillmotoren
 • Sentrale metoder i bruk av programmeringsspråk
 • Grunnleggende teori om spillprogrammering

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om fagspråk som brukes innen spillmekanikk og systemdesign
 • har kunnskap om metoder for utvikling av prototyper i Spillutvikling
 • har kjennskap til verktøy og metoder for previsualisering
 • har teknisk og teoretisk kunnskap i generell bruk av studiets spillmotor
 • har kjennskap til sentrale metoder innen programmeringsspråk og scripting
 • har kunnskap om kreative metoder
 • har kjennskap til presentasjonsteknikk
 • har kjennskap til prosjektstyring og ulike metoder for prosjektorganisering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive tekniske og kreative designdokumenter
 • kan anvende verktøy og metoder for å lage enkle previsualiserings-skisser
 • kan anvende verktøy for å lage enkel grafikk til spill
 • kan under veiledning anvende verktøy for å utvikle prototyper
 • kan anvende studiets spillmotor og gjennomføre enkle oppgaver
 • kan anvende studiets spillmotor for å ta i bruk grafikk
 • kan utføre enkle programmeringsøvelser i studiets spillmotor
 • kan bruke ulike trinn i en metodemodell for bruk til oppgaveløsninger relatert til kreative fag
 • kan anvende presentasjonsverktøy
 • kan anvende metoder for å organisere digitale file

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre enkle oppgaver innenfor spillproduksjon alene og som deltaker i gruppe fra beslektede fagområder.
 • kan utveksle synspunkter med andre innen yrkesfeltet
 • har et bevist forhold til kreativitet som problemløsningsmetode

Emnet inngår i

Spillutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

810 timer

(Undervisningstimer: 225, Arbeidstimer: 585)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Unity og digitale verktøy)http://www.digitaltutors.com

Hocking, Joe. 2015. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5. Manning Publications 1st editioon. ISBN 161729232 AT Chamillard. 2017. Beginning C# Programming with Unity: Visual Studio Edition. Burning Teddy Publishing. ISBN 0998571105

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft: Håndbok i idèutvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205362864.  

Schnell, Jesse. 2014. The Art of Game Design: A book of lense. A K Peters/CRC Press. ISBN-13: 860-1419378326. Kap. 4, 5, 6, 7 og 8

Samlet sidetall/pensum

333 sider + filmer

Anbefalt litteratur

Krisztian, Gregor. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Thames & Hudson Ltd. ISBN-13: 978-0500286128  

Mascelli, Joseph V. 1998. Five C´s of cinematography. Silman-James Pr. ISBN-13: 978-1879505414

Scott, Belsky. 2012. Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio forlag. ISBN-13: 978-1591844112 Robert Nystrom. 2014. Game Programming Patterns. Genever Benning 1st edition. ISBN 0990582906

RB Withaker. 2016. The C# Player's Guide. Starbound Software. ISBN 0985580135 Brian Moakley, Mike Berg, Sean Duffy, Eric Van de Kerckhove, Anthony Uccello. 2016. Unity Games by Tutorials: Make 4 Complete Unity Games from Scratch Using C#. Razeware LLC. ISBN 194287832X