Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende interiørforståelse for bruker og brukers behov, formgiving og designprinsippene, kreativitet og utførelse av tekniske tegninger for kunde.

Emnet skal gi grunnlag for å opparbeide en generell forståelse for faget og hvordan man anvender det i praksis.

Temaoppgaver i dette emnet:

1. Bruker- og brukers behov

2. Form

3. Kreativitet

4. Prosjektering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om bruker og brukers behov
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan gjennomføre et lite interiørprosjekt
 • har grunnleggende kunnskap om designprinsipper og hvordan disse brukes i komposisjon av rom
 • har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser
 • har grunnleggende kunnskap om visualiseringsverktøy som Adobe Photoshop og InDesign
 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av 3D modelleringsprogram

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kartlegge en bruker og brukers behov
 • kan utføre en ideprosess fra research til ferdig produkt
 • kan benytte designprinsipp i utforming av rom
 • kan visualisere rom med interiør for kunde
 • kan anvende kreative metoder i en kreativ prosess
 • kan lage tekniske tegninger i ArchiCAD og forstå forskjellen på tegninger og dokumentasjon til kunde og håndverker.  
 • kan bruke ArchiCAD for å prosjektere tekniske tegninger til håndverker

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan ferdigstille et interiørprosjekt i målestokk med fokus på bruker og brukers behov
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter ved bruk av visuelle virkemidler
 • kan tilegne seg og anvende metoder for problemløsning i kreative fag

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(Undervisningstimer: 225, Arbeidstimer: 576)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

 

Pensumlitteratur

Slagkraft

 • Forfatter: Lerdal Erik
 • Gyldendal Akademisk 2007
 • ISBN: 9788205362864
 • Antall sider: 458
 • Kapittel: 1 og 2

The Fundamentals of Interior Design, second edition

 • Forfatter: Simon Dodsworth, Stephen Anderson
 • Bloomsbury Publishing Plc, 2015
 • ISBN: 978-1-4725-2853-7
 • Antall sider: 208
 • Kapittel: 1, 2 og 3

En enkel fargelære

 • Forfatter: Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo, Bjørn Reinhardtsen
 • Universitetsforlaget 4. utgave 1988
 • ISBN: 9788200424550
 • Antall sider: 120
 • Kapittel: 1 og 2

Materials for Design

 • Forfatter: Chris Lefteri
 • Laurence King Publishing Ltd. 2014
 • ISBN: 978-178067-344-8
 • Antall sider: 256

Enkel innføring i ArchiCAD, bok A

 • Forfatter: Ingolf Sundfør
 • Grethes Hus AS
 • SBN 978-82-8241-035-9

Enkel innføring i ArchiCAD, bok B

 • Forfatter: Ingolf Sundfør
 • Grethes Hus AS
 • ISBN 978-82-8241-036-6

Samlet sidetall/pensum

694 sider.

Anbefalt litteratur

Prosjekthåndboka 3.0 

 • Forfatter: Jonas Aakre, Henriette Stryken Scharning
 • Universitetsforlaget, 2016
 • ISBN: 978-82-15-02755-5
 • Antall sider. 439

Interior Design Illustrated, third edition

 • Forfatter: Francis D.K Ching, Corky Binggeli
 • John Wiley & Sons, Inc. 2012
 • ISBN: 978-1-118-09071-8
 • Antall sider: 378

Knagger - Helt visuelt

 • Forfatter: Roar Samsing
 • Tankestreken
 • Antall sider: 98