Innhold

Emnet består av fire sentrale temaer:

Reklame

 • innføring i sentrale begreper i reklamefaget
 • innføring i designverktøy 
 • reklame i trykte medier
 • kreative metoder
 • teknikker for idéskaping  

Digitale og sosiale medier

 • reklame i digitale og sosiale medier
 • innføring i verktøy for produksjonsløsninger for digitale og sosiale medier
 • forskjellen på analoge og digitale meider  

Kreativitet

 • kreative metoder
 • teknikker innen kreativ problemløsning
 • tverrfaglig samarbeid
 • designrelaterte utviklingsmetoder

Reelle kundeoppdrag (byråkonkurranse)

 • praktisk erfaring med kommunikasjonsstrategi, art direction og tekstforfatting i en flermedial reklamekampanje.
 • jobbe med en konkret brief gitt av et reklamebyrå
 • jobbe med kreative prosesser i utarbeidelse av en reklamekampanje

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til reklamefagets historie
 • har kunnskap om analyse av ulike målgrupper og markedssegmentering
 • har kjennskap til metoder og historikk innen art direction, tekst og kommunikasjonsstrategi
 • har innsikt i metoder for ideutviklings- og ferdigjøringsprosesser for både analoge og digitale medier
 • har grunnleggende kunnskap i verktøy for produksjon av løsninger for både analoge og digitale medier
 • har kjennskap til prosjektledelse som verktøy ved utarbeidelse av reklamekampanjer
 • har kjennskap til hvordan man jobber med en konkret brief gitt av et reklamebyrå
 • har erfaring med tverrfaglig samarbeid

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan argumentere for og reflektere over kreative valg og konsepter på et grunnleggende nivå
 • kan anvende et utvalg av metoder for idéutvikling basert på innsikt og research
 • behersker ulike kreative metoder i eget arbeid og i gruppearbeid
 • behersker strategiske virkemidler 
 • behersker visulle virkemidler som f.eks komposisjon
 • kan anvende indesign og photoshop for produksjon av en digital kampanje.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om strategiske-, visuelle- og tekstuelle grunnregler i annonser, boards og plakater, og er bevisst bruken av disse. 
 • har  kunnskap om strategiske-, visuelle- og tekstuelle grunnregler innenfor digitale og sosiale medier
 • har et bevisst forhold til kreative prosesser og bruken av disse i et gruppearbeid

Emnet inngår i

Reklame og merkekommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(Undervisningstimer: 225 / Arbeidstimer: 575)

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Helgesen, Thorolf 2004  Markedskommunikasjon: prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning Forlag: Cappelen Akademisk ISBN10: 8202236312 ISBN13: 9788202236311 Antall sider: 336 Pris: 569,-

Selfors, Stein Erik. 2002. Bill Bernbachs reklamesyn. Abstrakt. ISBN: 9788279350330. Antall sider: 203. Pris: 389,-

Webb, Young James. 2003. A technique for producing ideas. McGraw-Hill Professional. ISBN: 9720071410945. Antall sider: 64. Pris: 93,-

Nielsen, Dorte. Kej, Tine. Granholm, Katrine. 2010. Grundbog for Art Directors. McGraw-Hill Professional. ISBN: 9788791171833. Antall sider: 255. Pris: 346,-

Strøm, Ole. 2013. TXT. Akademika. ISBN: 9788232102013 Antall sider: 213. Pris: 319,-

Ødegaard, Ingrid. 2011 Kreativitet og ideutvikling: Korleis tru på 6 umoglege ting før frukost. Gan Aschehoug. ISBN: 9788249214730. Antall sider: 256. Pris: 525,-

Calvert, Christine. 2012. Skriv så det selger. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215020860. Antall sider: 107. Pris: 299,-

 

Lerdahl, Erik. 2007 Slagkraft. Gyldendal akademisk.ISBN: 9788205362864. Antall sider: 107. Pris: 299,-

 

Bøkene blir brukt i sin helhet, hvor kapitler blir fordelt utover året. 

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

Aakre, Jonas. Scharning, Henriette. 2013 Prosjekthåndboka: 2.0 Forlag: Universitetsforlaget

ISBN13: 9788215022185 Antall sider: 315 Pris: 459,-

 

Calvert, Christine. 2012 Skriv for nettet: Kort og godt Forlag: Universitetsforlaget

ISBN13: 9788215016986 Antall sider: 142 Pris: 299,-