Innhold

Integrert reklame 

 • strategi og virkemidler for å nå en målgruppe
 • konsept og merkevarebygging
 • kreativt kommunikasjonsarbeid

Innholdsmarkedsføring

 • utviklingen innen digitale medier og plattformer.
 • innholdsmarkedsføring som et strategisk virkemiddel

Kommunikasjon

 • hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.  
 • kommunikasjonsprosesser i praksis
 • tolkning av budskap

Reklamekampanjer (byråkonkurranse)

 • kreative prosesser i arbeid med reklamekampanjer
 • verktøy for produksjon av løsninger for både analoge og digitale medier
 • prosjektledelse
 • praksis i form av arbeid med relle kundeoppdrag

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap om begrepene integrert reklame og innholdsmarkedsføring,
 • har kunnskap om merkevarebygging nasjonalt og internasjonalt
 • har kjennskap til metoder og teknikker for strategisk kommunuikasjonsarbeid innen integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • har kjennskap til Art direction for integrert reklame (visuell identitet)
 • har kjennskap i historiefortelling og dramaturgi innen tekstarbeid for integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • har kjennskap til Art direction i innholdsmarkedsføring, redaksjonell vs brand
 • har kunnskap om hvordan man gjennom kommunikasjon med andre lærer om andres roller og verdier og utvikler evnen til å reflektere hvem vi er
 • har kunnskap om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler vår identitet i samhandling med andre
 • har kunnskap om hva som påvirker et budskap
 • har kjennskap til kultur som meningsfellesskap

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utføre relevante undersøkelser og analyser i kommunikasjonsstrategisk arbeid i forbindelse med integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • kan uføre art direction til integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • kan skrive tekster til ulike elementer innen integrert reklame og innholdsmarkedsføring både redaksjonelt og kommersielt
 • kan produsere elementer på et viderekomment nivå i designverktøy
 • kan redegjøre og argumentere for strategiske valg, analyser, undersøkelser og kommunikajsonsstrategier innen merkevarebygging nasjonalt og internasjonalt
 • kan gjenkjenne og anvende budskap i media og populærkultur
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan redegjøre og reflektere over begrepet integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • kan argumenterer strategisk for valg som er tatt i arbeidet med en kommunikasjonsstrategi
 • kan redegjøre for visuelle valg
 • kan skrive tekster på ulike nivåer og kjenne til prinsipper for integrert reklame og innholdsmarkedsføring
 • kan redegjøre og reflektere over hva som kreves for å bygge en merkevare nasjonalt og internasjonalt
 • kan redegjøre for og reflektere over innholdsmarkedsføring som strategisk virkemiddel
 • kan vurdere ulike tiltak og utforme strategi
 • kjenner til hva som kjennetegner art direction innen innholdsmarkedsføring
 • samarbeider med yrkesutøvere fra beslektedefagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid.
 • har kunnskap om hvilke betydning kommunikasjon har i en kulturell kontekst

Emnet inngår i

Reklame og merkekommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(Undervisningstimer: 216 / Arbeidstimer: 584)

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

PDF-kompendium fra forelesninger

 • Ødegaard, Kreativitet og idéutvikling, Gan Aschehoug, 2011, 9788249214280
 • Samuelsen, Bendik Meling. Peretz, Adrain. Olsen, Lars Erling. 2016 Merkevareledelse på norsk. Cappelen Damm AS ISBN13: 9788202489748. Antall sider: 679. 
 • Bonvik, Lunde, Suksess med egne medier, Fagbokforlaget, 2013, ISBN 9788245015386
 • Rybakken, Visuell identitet, Abstrakt, 2004, Side 148-258, ISBN 9788279351498
 • Langeland, Henrik H. 2011 Fortellerkunst  Forlag: Tiden ISBN: 9788210051449 Antall sider: 100

I tillegg brukes oppdaterte caser fra konkurranser som Cannes, Gullblyanten, Stella, aktuelle magasiner og caser fra bransjen.

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

 • Furu, Fra triggerord til hashtag, Høyskoleforlaget, 2012, 9788276349375  
 • Scharning, Akre, Prosjekthåndboka, Universitetsforlaget 2013, 9788215022185  
 • Lynda.com