Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende interiørforståelse for bruker og brukers behov, formgiving og designprinsippene, kreativitet og utførelse av tekniske tegninger for kunde.

Emnet skal gi grunnlag for å opparbeide en generell forståelse for faget og hvordan man anvender det i praksis.

Temaoppgaver i dette emnet:

1. Bruker- og brukers behov

2. Form

3. Kreativitet

4. Prosjektering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskaper om bruker og brukers behov
 • har grunnleggende kunnskaper om hvordan gjennomføre et lite interiørprosjekt
 • har grunnleggende kunnskaper om designprinsipper og hvordan disse brukes i komposisjon av rom
 • har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser
 • har grunnleggende kunnskap om visualiseringsverktøy som Adobe Photoshop og InDesign
 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av 3D modelleringsprogram

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan kartlegge en bruker og brukers behov
 • kan utføre en ideprosess fra research til ferdig produkt
 • kan benytte designprinsipp i utforming av rom
 • kan visualisere rom med interiør for kunde
 • kan anvende kreative metoder i en kreativ prosess
 • kan bruke ArchiCAD for å prosjektere tekniske tegninger til håndverker

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan ferdigstille et interiørprosjekt i målestokk med fokus på bruker og brukers behov
 • kan planlegge og gjennomføre visuelle virkemidler, som designprinsipper
 • kan tilegne seg anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag   
 • kan lage tekniske tegninger i ArchiCAD og forstå forskjellen på tegninger og dokumentasjon til kunde og håndverker.  

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(Undervisningstimer: 225, Arbeidstimer: 576)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Slagkraft

Forfatter: Lerdal Erik

Gyldendal Akademisk 2007

ISBN: 9788205362864

Antall sider: 458

Kapittel: 1, 2, 8 og 9

 

The Fundamentals of Interior Design, second edition

Forfatter: Simon Dodsworth, Stephen Anderson

Bloomsbury Publishing Plc, 2015

ISBN: 978-1-4725-2853-7

Antall sider: 208

Kapittel: 1, 2, 3, 4, 5 og 8 

 

En enkel fargelære

Forfatter: Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo, Bjørn Reinhardtsen

Universitetsforlaget 4. utgave 1988

ISBN: 9788200424550

Antall sider: 120

Kapittel: 1 og 2

 

Materials for Design

Forfatter: Chris Lefteri

Laurence King Publishing Ltd. 2014

ISBN: 978-178067-344-8

Antall sider: 256

 

Enkel innføring i ArchiCAD, bok A

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS

SBN 978-82-8241-035-9

Enkel innføring i ArchiCAD, bok B

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS

ISBN 978-82-8241-036-6

Samlet sidetall/pensum

694 sider.

Anbefalt litteratur

Prosjekthåndboka 3.0 

Forfatter: Jonas Aakre, Henriette Stryken Scharning

Universitetsforlaget, 2016

ISBN: 978-82-15-02755-5

Antall sider. 439

 

Interior Design Illustrated, third edition

Forfatter: Francis D.K Ching, Corky Binggeli

John Wiley & Sons, Inc. 2012

ISBN: 978-1-118-09071-8

Antall sider: 378

 

Knagger - Helt visuelt

Forfatter: Roar Samsing

Tankestreken

Antall sider: 98