Innhold

Emnet består av fire underliggende temaer:

Film og lyd et todelt emne som gir en innføring i sentrale begreper knyttet til arbeid med film- og lyd. Perspektivet i emnet er reklame, så fokus på ideskapning og prosesser.

Prosess og prosjektledelse gir en innføring i prinsipper som gjelder for kommunikasjon og på digitale flater og sosiale medier. I tillegg skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende digitale visualiseringsverktøy.

Interaksjonsdesign gir studenten et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.

Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng. Temaet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Magasin I dette emnet har vi et etablert samarbeid med Foto og Illustrasjon om å lage et magasin som blir produsert. Målet med samarbeidet er å la studenter innen gjensidig relevante jobbe sammen mot et felles mål, samt at de lærer om utfordringer og muligheter ved å jobbe med ulike kreative fagretninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om grunnleggende metoder og teknikker for ideutviklings- og ferdiggjøringsprosesser for både film og lyd, radio, interaksjon og magasin og strategiske, visuelle og tekstuelle valg.
 • Har grunnleggende kunnskap om retoriske og dramaturgiske grep for historiefortelling i film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • Har grunnleggende kunnskap i verktøy for produksjon av løsninger for både film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • Har kunnskap om kreatørens rolle i film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • Kjenner til prosjektledelse i forbindelse med reklamekampanjer på ulike medier. gruppearbeid og tverrfaglige samarbeid
 • Kjenner til  hva interaksjonsdesign er som fagfelt og samarbeidspartner
 • Kjenner til redaksjonell og konseptuell skriving

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende enkle analyser omkring TV- og radioreklame, hjemmeside og magasin som strategiske virkemiddel
 • Kan anvende faglige verktøy for ideutvikling og presentasjon for film og lyd, radio interaksjon og magasin
 • Kan redegjøre for strategiske-, visuelle- og tekstuelle virkemidler i arbeidet
 • Kan reflektere over dramaturgiske og retoriske visuelle- og tekstuelle virkemidler i arbeidet
 • Kan anvende digitale verktøy/programvare for produksjon av arbeid
 • Kan utføre enkel koding og oppsett av nettside

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan tilpasse idé og budskap til ulike kommunikasjonskanaler
 • Har et bevisst forhold til ideutvikling og arbeid med kommunikasjonsløsninger til ulike kanaler
 • Kan bruke relevant programvare til ulike kanaler 
 • Har kjennskap til og forståelse for samarbeid med ulike fagområder

Emnet inngår i

Reklame og merkevarekommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Helgesen, Thorolf. 2004.  Markedskommunikasjon: prinsipper for

effektiv informasjon og påvirkning. Cappelen Akademisk

ISBN: 9788202236311. Antall sider: 336. Pris: 569,-

 

Nielsen, Dorte. Kej, Tine. Granholm, Katrine. 2010. Grundbog for

Art Directors. McGraw-Hill Professional. ISBN: 9788791171833. Antall sider: 255. Pris: 346,-

 

Ødegaard, Ingrid. 2011. Kreativitet og ideutvikling: Korleis tru på

6 umoglege ting før frukost. Gan Aschehoug. ISBN: 9788249214730. Antall sider: 256. Pris: 525,-

 

Langeland, Henrik H. 2011. Fortellerkunst.Tiden. ISBN:

9788210051449. Antall sider: 100. Pris: 299,-

 

McKee, Robert.1999. Story. Methuen Publishing Ltd. ISBN:

 9780413715609. Antall sider: 480. Pris: 343,-

 

Aakre, Jonas. Scharning, Henriette. 2013. Prosjekthåndboka: 2.0

Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022185. Antall sider: 315. Pris: 459,-

 

Furu, Nina. 2013. Sjangerskriving I digitale kanaler.

Universitetsforlaget. ISBN: 9788202414207. Antall sider: 168. Pris: 339,-

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

http://www.keithloh.com/writing/filmscript/templates.html

The advertising Concept book