Innhold

Emnet bygger videre på det grunnleggende innen faget. Studentene stifter bekjentskap med blant annet stilhistorie og tekniske problemstillinger. Det legges vekt på prosess og prosjektledelse.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Bygningslære. Temaet er todelt; første del er en individuell prosjektoppgave, andre del er et samarbeidsprosjekt med 4 semester interiør.

Temaet gir en innføring i bygningslære med fokus på trapp og ildsted i privat bolig.

Studentene jobber med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon.

Prosess og prosjektledelse. Temaet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Tolkning og budskap. Temaet skal gi et grunnlag i tolkning av tekst, bilde og kontekst. Emnet gir en innføring i stilhistorien fra renessansen og til 1918.

Studentene skal jobbe med eksponering og styling av bolig.

Tekniske rom. Temaet omfatter tekniske rom som kjøkken og bad i bolig.

Studenten skal utarbeide tekniske tegninger til håndverker.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • kjenner til kunnskapsverktøyet Byggforsk og har kunnskap om tekniske installasjoner som ildsted og trapp.
 • har kunnskap om digitale presentasjonsverktøy for å presentere og selge egne prosjekter
 • har kunnskap om stilhistorie fra renessansen til 1918
 • har kjennskap til styling
 • har kunnskap om samarbeid med, og forholder seg til, prosjektdeltakere i en verdiskapende prosess
 • har kunnskap om hva et teknisk rom er og kunnskap om tekniske installasjoner
 • kjenner til materialers egenskaper og bruk

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan bruke egnet medium i ferdiggjøring og presentasjon
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • kan skille stilepoker fra hverandre og beskrive en spesifikk periode mellom renessansen og 1918
 • kan style bolig for fotografering og salg
 • kan tegne tekniske tegninger som kommuniserer installasjon av tekniske rom
 • kan ta begrunnede valg ut fra relevant faglig kunnskap  

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan anvende Byggforsk Kunnskapssystemer i utførelse av interiørprosjekt
 • kan planlegge en bolig med tekniske utfordringer som trapp og ildsted
 • delta i og lede prosjekter
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder
 • kan skrive en tekst og drøfte en problemstilling
 • kan bruke belysning, farger og materialer funksjonelt og estetisk
 • kan prosjektere et prosjekt gjennom tekniske tegninger og annen teknisk dokumentasjon  

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, individuelt arbeid, workshops, presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hjelde, Gunnar. 2004. Stil og Interiør. Novus. ISBN: 9788270993710.

ISBN: 9788270993710. Antall sider: 320. Pris: 398,-

 

Lerdal, Erik. 2007. Slagkraft 2. Gyldendal Akademisk.

ISBN: 9788205362864. Antall sider: 450. Pris: 458,-

 

Dodsworth, Simon. Anderson, Stephen. 2015. The Fundamentals of Interior Design, second edition. Bloomsbury Publishing Plc. 

ISBN: 97814725-28537. Antall sider: 208. Pris: 

 

Farrelly, Lorraine. 2012. Materials and Interior Design (Portfolio Skills: Interior Design). Laurence King Publishing Ltd.

ISBN: 9781856697590. Antall sider: 190. Pris: 

 

Byggforskserien Faktablad:

 • NBI 324.301 Utforming av trapper
 • NBI 552.135 Ildsteder og skorsteiner
 • NBI 361.411 Kjøkken i bolig
 • NBI 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

Aakre, Jonas. Stryken Scharning, Henriette. 2010

Prosjekthåndboka 2.0. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017594. Antall sider: 315. Pris: 459,-