Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende interiørforståelse for bruker og brukers behov, formgiving og designprinsippene, kreativitet og utførelse av tekniske tegninger for kunde.

Emnet skal gi grunnlag for å opparbeide en generell forståelse for faget og hvordan man anvender det i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • har grunnleggende kunnskaper om bruker og brukers behov
 • har grunnleggende kunnskaper om hvordan gjennomføre et lite interiørprosjekt
 • har grunnleggende kunnskaper om designprinsipper og hvordan disse brukes i komposisjon av rom og på flater
 • har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser.   
 • har kjennskap til fagspesifikke teknikker innen kreativ problemløsning
 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av 3D modelleringsprogram

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan kartlegge bruker og brukers behov
 • kan utføre en ideprosess fra research til ferdig produkt
 • kan benytte visuelle virkemidler i komposisjon
 • kan bruke ett og to punkts perspektiv til visualisering av rom
 • kan anvende kreative metoder i egne produksjoner
 • kan bruke ArchiCAD for å prosjektere

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan ferdigstille et interiørprosjekt i målestokk med fokus på bruker og brukers behov
 • kan planlegge og gjennomføre visuelle virkemidler
 • kan tilegne seg anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag   
 • kan lage tekniske tegninger i et 3D program og forstå forskjellen på tegninger og dokumentasjon til kunde og håndverker.  

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Undervisningstimer: 225

Arbeidstimer: 576

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag, gjesteforelserer og ekskursjoner

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Slagkraft

Forfatter: Lerdal Erik

Gyldendal Akademisk 2007

ISBN: 9788205362864

Antall sider: 458

Kapittel: 1, 2, 8 og 9

 

The Fundamentals of Interior Design, second edition

Forfatter: Simon Dodsworth, Stephen Anderson

Bloomsbury Publishing Plc, 2015

ISBN: 978-1-4725-2853-7

Antall sider: 208

Kapittel: 1, 2, 3, 4, 5 og 8 

 

En enkel fargelære

Forfatter: Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo, Bjørn Reinhardtsen

Universitetsforlaget 4. utgave 1988

ISBN: 9788200424550

Antall sider: 120

Kapittel: 1 og 2

 

Materials and Interior Design (Portfolio Skills: Interior Design) 

Forfatter: Lorraine Farrelly

Laurence King Publishing Ltd. 2012

ISBN: 9781856697590

Antall sider: 190

Kapittel: 1,2, 3, 4 og 14

 

 

NCS- studiemateriell

NCS øvingsoppgaver, elevsett. 

 

Grethes Hus 1

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS,

SBN 978-82-8241-021-2

Grethes Hus 2

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS,

ISBN 978-82-8241-022-9

Grethes Hus 3

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS,

ISBN 978-82-8241-023-6

Grethes Hus 4

Forfatter: Ingolf Sundfør

Grethes Hus AS,

ISBN 978-82-8241-024-3. 

Samlet sidetall/pensum

694 sider.

Anbefalt litteratur

Jonas Aakre, Henriette Stryken Scharning. 2010.

Prosjekthåndboka 2.0. Universitetsforlaget

ISBN: 9788215017594

Antall sider. 315

 

Knagger - Helt visuelt

Forfatter: Roar Samsing

Tankestreken

Antall sider: 98