Innhold

Emnet gir en fordypning i begreper, prosesser og verktøy innenfor interaksjonsdesign og introduserer kandidatene til en rekke nye verktøy og prosesser innen brukeropplevelsesdesign, grunnleggende programmering og prosjektstyring.

Etter emnet kan studentene anvende relevante ux-prosesser og verktøy for å planlegge, utarbeide og teste relevante interaktive prototyper basert på brukeranalyser samt skrive enkle programmer.

Emnet består av følgende Tema:

Introduksjon til programmering

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Planlegging av et program (flytdiagrammer)
 • Klassifiseringer av programmeringsspråk
 • Programmering  

Prosess og prosjektledelse

 • Prosjektstyringsverktøy
 • Smidige prosesser
 • Datavisualisering  

Digital prototyping og brukertester

 • Paper- / Digitalprototyping
 • Universell utforming
 • Animasjonsprinsipper
 • Metoder til brukertesting  

Applikasjonsutvikling

 • Programmering
 • Mobile APIs
 • Versjonshåndtering (GIT)

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om begreper og verktøy innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 • Kandidaten har kunnskap om teorier, begreper og verktøy innenfor utvikling av kommunikasjonsstrategier.
 • Kandidaten har kunnskap om verktøy og prosesser innenfor visuell kommunikasjon og estetikk innenfor brukergrensesnitt design.
 • Kandidaten har kunnskap innenfor teori og metoder innenfor kognitiv psykologi og brukeropplevelse.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende relevante programmeringsverktøy og kan planlegge og skrive enkle programmer.
 • Kandidaten kan anvende relevante UX-prosess metoder, teknikker og verktøy under planlegningen av interaktive produksjoner.
 • Kandidaten kan anvende animasjonsverktøy i utvikling av prototyper.
 • Kandidaten kan anvende metoder om kognitiv psykologi og brukeropplevelsesdesign til å utvikle brukersentrerte prototyper. 
 • Kandidaten kan gjennomføre brukertester for å kartlegge utfordringer i et interaktivt produkt.
 • Kandidaten kan anvende verktøy og teori for å tilrettelegge en programvareapplikasjon til brukere med nedsatt funksjonsevne.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor Interaksjonsdesign, alene og som deltaker i en gruppe fra beslektede fagområder.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til kvalitetssikring.

Emnet inngår i

Fagskolestudie i interaksjonsdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Eventuelt reelle kunder.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Krug, Steve. 2014. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders.

Krug, Steve. 2009 .Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. New Riders.

Duckett, Jon. 2014. JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. Wiley.

Scharning, Henriette og Jonas Aakre. 2013. Prosjekthåndboka 2.0. Oslo: Universitetsforlaget.

Samlet sidetall/pensum

820 sider

Anbefalt litteratur

Flanagan, David. 2011. JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media

Lynda.com