Innledning

I dette emne får studentene nyttig kunnskap om hvordan kunderelasjoner etableres og utvikles samt hvordan planlegge og gjennomføre salg som skaper lønnsomhet både for selger og kjøper.

Viktige emner innenfor salg:

 • Historisk tilbakeblikk: Salgets betydning innenfor markedsføring
 • Ulike salgskontekster
 • Salgsprosessen B2C og B2B
 • Kundens kjøps- og beslutningsprosess
 • Relasjonsbygging og kundeutvikling: Fra transaksjons- til relasjonsmarkedsføring
 • Operativt salgsarbeid: Sentrale ferdigheter og egenskaper
 • Etiske holdninger i salg.

Viktige emner innenfor kunderelasjoner:

 • Kundens livssyklus
 • CRM-prosessen
 • CRM som organisasjonskultur, strategi og taktikk
 • Implementering av CRM-systemer i organisasjoner
 • Relasjonsmarkedsføring, CRM og 5P
 • Tjenestekvalitet
 • Kunders tilfredshet og lojalitet
 • En-til-en markedskommunikasjon versus massemarkedsføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kundenes beslutningsprosesser og salgets prosesser
 • kjenner til ulike salgsteknikker og hvordan disse kan skape framdrift i beslutningsprosesser
 • har kunnskap om strategiprosessen rundt Customer Relationship Management (CRM), organisering av arbeidet og interne- systemer og prosesser for tilrettelegging for CRM

Ferdigheter

Studenten...

 • kan foreta selvstendige, etiske vurderinger i salgsarbeidet og kunne kommunisere klart og tydelig både skriftlig og muntlig.
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige kontekster og ut fra ulike kundebehov samt utarbeide og gjennomføre salgspresentasjoner.

Generell kompetanse

Studenten...

 • er bevisst på hvilken rolle salg og relasjonsbygging spiller i bedriftens verdiskapning og hvordan salg og relasjonsledelse er en integrert del av bedriftens markedsføring.

Emnet inngår i

Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Gjennomføring av emnet vil bestå av forelesninger, ulike typer av gruppearbeid og studentøvelser.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidsverktøy

.

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen legges opp med aktuelle cases og gjesteforelesere fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt