Innledning

3D-grafikk 2 er ett videregående emne innen 3D-modellering. Arbeidet med dette emnet skal gi studenten utdypende kunnskap og ferdigheter i polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakterer og omgivelser.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kjennskap til detaljert polygon modellering for både karakter og miljø
  • har kjennskap til høyoppløselig digital skulpturering
  • har kjennskap til avansert teksturbehandling for 3D-modeller

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utføre detaljert polygonmodellering for både karakter og omgivelser
  • kan generere detaljerte teksturer fra en høyoppløselig 3D-modell
  • er i stand til å utføre avansert teksturmapping av karakter
  • kan ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man produserer avanserte 3D-modeller for karakterer og omgivelser ved hjelp av modellering, sculpting og teksturering.

Emnet inngår i

Bachelor i 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Øving - 20 timer

Vurdering - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

3D modellerings verktøy, 3D skulptureringsverktøy og et bildebehandligsprogram (f.eks. 3D studio max, Mudbox, Zbrush og photoshop)

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil arbeide med oppgaver som er reelt for bransjen. Det vil kunne bli bedriftsbesøk og gjestelærere fra bransjen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Studentene vil bli vurdert på refleksjon og ferdigheter i avansert polygonmodellering, teksturering og materialinnstillinger for karakter og omgivelser. 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres på vår læringsplattform Canvas i forkant av semesterstart. 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende ferdigheter i og kjennskap til produksjon og presentasjon av digitale 3D-modeller.