Innledning

I VFX-produksjon 2 vil studenten gjennomføre en VFX-produksjon med høye krav til kvalitet og utførelse. Studentene vil også få erfaring med on-set data innhenting.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i hva som kreves for å gjennomføre et realistisk VFX-prosjekt
 • har en forståelse av hvordan de visuelle effektene bidrar til å fortelle historien
 • har en forståelse av hvordan egne shots passer inn i det helhetlig visuellet utrykket
 • har forståelse for hvilke data som skal innhentes fra sett.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan produsere shots av høy kvalitet som passer inn i det helhetlige visuelle uttrykket
 • behersker compositing workflowen på en overbevisende måte
 • kan kommunisere med supervisor og regissør om jobben de gjør
 • kan bruke noen avanserte teknikker til å løse oppgaver som kreves for å produsere shots
 • kan innhente nødvendig on-set data

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan jobbe mot deadlines og kunne levere med god kvalitet til rett tid
 • kan motta professjonell feedback i Dailies og gjøre de endringer som kreves

Emnet inngår i

Obligatorisk ved Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 160 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Øving - 50 timer

Vurdering - 140 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel 1: Semesteroppgave (produksjon), individuell eller i gruppe

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme semesteroppgave/hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Absolutte krav til forkunnskaper: VFX203 VFX produksjon 1