Innledning

I emnet forretningsjus gis en innføring i de sentrale temaene som er relevant for økonomi- og ledelsesfag, herunder:

 • Juridisk metode
 • Selskapsrett
 • Avtalerett
 • Kontroll med markedsføringen
 • Kjøpsrett
 • Produktansvar
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om lover som er relevante i næringslivet, herunder: 

 • Juridisk metode
 • Selskapsrett
 • Avtalerett
 • Kontroll med markedsføringen
 • Kjøpsrett
 • Produktansvar
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere forretningsjuridiske problemstillinger
 • kan analysere, drøfte og løse forretningsjuridiske spørsmål med bakgrunn i juridiske kilder

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell kompetanse om forholdet mellom lover og etiske spørsmål

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av ordinære forelesninger og oppgaveløsning. 

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Mulighet for bruk av gjesteforelesere med erfaring fra næringslivet for å støtte læringsprosessen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover