Innledning

Hensikten er at studenten skal vise en samlet praktisk og teoretisk kompetanse fra hele studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om dramaturgi i halvlange formater (20-30 minutter)
  • har kunnskap om teambastert film- og tv-produksjon

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjennomføre en teamprodusert novellefilm med fagansvar

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utvikle og gjennomføre et større prosjekt over 6-9 måneder

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Veiledet selvstudium/eksamensarbeid der studentene kan arbeide i par på 2 og på denne måten støtte hverandre gjennom arbeidet. Veiledning med faglærer avtales individuelt, og studentene leverer individuelle prosjekter.

Anbefalt tidsbruk

600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 1, individuell (produksjon), med muntlig justering

Bacheloroppgave varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 30-45 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 2, individuell (skriftlig)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.