Innhold

  • Innføring i lingvistisk og litteraturvitenskapelig teori
  • Skriveteknikker
  • Dramaturgi
  • Historiefortelling
  • Sjanger og sjangerforståelse
  • Språk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man bygger opp en tekst etter dramaturgiske prinsipper.
  • har kunnskap om bruk av språklige virkemidler i ulike sjangre.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan skrive kreative tekster tilpasset aktuelle sjangre.

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å skrive korrekt og variert, og kan dessuten reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Andersen, Merete Morken. 2010. Skriveboka. Oslo: Aschehoug. ISBN: 9788203198533. Kapitlene 1, 3,4 og 6 Sider: 407.

Olsen, Morten Harry. 2014. Skrivehåndverket. Bergen: Vigmostad Bjørke. ISBN: 9788241911019. Sider: 160.

Uri, Helene. 2004.  Hva er språk? Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215004556. Sider: 157.

Samlet sidetall/pensum

724 sider

Anbefalt litteratur

Stephen King. 2012. ISBN: 9781444723250 On Writing: A Memoir of the Craft.