Innhold

 • Introduksjon til skolens arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer
 • Kreativ markedskommunikasjons grunnleggende teori og begreper
 • Kreativitet som drivkraft i dramaturgi og strategisk arbeid
 • Gjennomgang av kreative produkter
 • Grunnleggende teori knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid
 • Ulike former for og tilnærminger til kommunikasjonsbegrepet
 • Begreper og analysemodeller i kommunikasjonsstrategien
 • Planlegging og gjennomføring av strategier
 • Kunnskap om og analyse av målgrupper
 • Sosiokulturell kontekst
 • Introduksjon til emnet merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om markedskommunikasjonens ulike målsetninger relatert til atferd, kommunikasjon og påvirkning
 • har kunnskap om kreativitetens rolle i markedskommunikasjon og strategisk tenkning
 • har kunnskap om målgrupper og valg av virkemidler
 • har kunnskap om situasjonsanalyse
 • har en forståelse av hva som er kreative produkter
 • kjenner til grunnleggende terminologi og teorier innen massekommunikasjon og merkevarer.
 • har kunnskap om informasjonsinnhenting, kildekritikk og metodebruk.
 • kjenner til grunnleggende terminologi og teorier innen massekommunikasjon og merkevarer.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til gjennomføre en analyse av en situasjon eller problemstilling og utvikle en kommunikasjonsstrategi som ivaretar mål og rammebetingelser definert i oppdraget.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle og argumentere for markedskommunikasjonens betydning og rolle i definerte prosjekter samt som et strategis orientering for organisasjoner og virksomheter.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, gruppearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Initiering av kundecase gjennomøres i emneperioden.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Grenness, Tor. 2001. Innføring i vitenskapsteori og metode. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215001326. Sider: 225.

Smith Robert E, Jiemiao Chen og Xiaojing Yang. 2008. "The Impact of Advertising Creativity on the Hierachy of Effects". Journal of Advertising, 37(4):47-61. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35996254&site=eds-live&scope=site ]

Walker, Robyn. 2010. Strategic Management Communication. 3. utg. London: Cengage. ISBN: 9781133933755. Sider: 384.

Wiig, Roberta og Peggy Simic Brønn. 2005. Corporate Communication. A strategic approach to building reputation.  2. utg. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205339392. [Kap. 1. 19 sider  (21-40), kap.5. 17 sider (103-120), kap. 14. 12 sider (277-289). Total antall sider: Sider: 48. Pris: 523,- NB: Boken er ikke ordinært salg, men må bestilles hos "Skaff": https://www.skaff.no/no/

Samlet sidetall/pensum

671 sider