Innledning

Kurset skal gjøre studentene i stand til å designe og videreutvikle større programvaresystemer i tråd med kjente teknikker for modellering, testing og implementasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • vet bakgrunn og innhold for UML standarden

 • vet hva Unit Testing er

 • kan forklare prinsippene for test-driven development (TDD)

 • kjenner til parprogrammering og hvordan bruken av dette påvirker softwareprosjekter

 • vet hva design patterns er

 • kjenner til og kan identifisere en del viktige design patterns når studenten ser dem i kode

 • vet hva refactoring er

 • vet hva multi-threading er

 • forstår hvordan locking/låsing kan benyttes for å programmere trådsikre applikasjoner

 • kan forklare prinsippene for event handling

Ferdigheter

Studenten...

 • har oversikt over og kunne benytte den grunnleggende syntaksen i programmeringsspråket C#

 • behersker følgende UML-diagrammer: use case, klassediagram og sekvensdiagram

 • kan bruke UML til å designe programarkitektur

 • kan delta i parprogrammering på en produktiv måte

 • kan implementere følgende patterns: MVC and MVP, singleton, factory, builder, flyweight, composition, decorator

 • kan anvende design guidelines, som layers og GRASP prinsippene (med fokus på følgende for sistnevnte: controller, information expert, low coupling, high cohesion)

 • kan gjennomføre refactoring på eksisterende kode

 • kan implementere applikasjoner som benytter flere tråder

 • behersker et integrert utviklingsverktøy (IDE)

 • kan skrive og redigere kildekode med dette verktøyet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over multi-threading og dets bruksområder

 • kan samarbeide med andre programmerere for å utvikle gode programmer og for å videreutvikle sin kompetanse

 • kan vurdere kvalitet på eksisterende programmer og vurdere strukturelle forbedringer

Emnet inngår i

 • Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og egenstudier.

Anbefalt tidsbruk

 • Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer
 • Selvstudium - 104 timer
 • Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 48 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering*

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres over én kalenderuke og med ny oppgavetekst. 

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: grunnleggende ferdigheter i objektorientert programmering.

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.