Innledning

Hensikten med ERP-systemer kurs er å bygge opp kunnskap og forståelse for bruk og bruk av Enterprise Resource Planning (ERP) i virksomheter. Kurset gir en grunnleggende introduksjon til ERP-systemer både teknisk og organisatorisk. Det legges vekt på problemstillinger knyttet til planlegging, implementering, bruk og vedlikehold av ERP-systemer. Studenten vil også få en grundig forståelse av forretningsmodellering som grunnlag for å utvikle og konfigurere forretningsapplikasjoner. Ved hjelp av anerkjente notater, teknikker og forretningsprosessanalyseverktøy, bør studentene kunne konfigurere en ERP-applikasjon for små og mellomstore bedrifter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive og analysere en virksomhets verdikjede og IT-systemer
  • kjenner til begrepet Business Process Management
  • kjenner til organisatoriske forhold som blir berørt ved endringer i en forretningsprosess

Ferdigheter

Studenten...

  • har dyp kunnskap om problemstillinger knyttet til ERP-valg, implementering, bruk og vedlikeholdsprosesser
  • kan bruke notasjoner, teknikker og verktøy for å analysere en forretningsprosess

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår oppbygning og bruk av ERP-systemer i ulike virksomheter
  • kan kritisk analysere og evaluere en organisatoriske forretningsprosesser
  • kan identifisere potensielle utfordringer innenfor ERP-implementeringer og lære teknikker for forandringsbehandling
  • kan identifisere de ulike risikoene knyttet til ERP-implementeringer i organisasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi,  E-business

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger. Studenten for tilgang til et ERP-system enten via cloud eller ved å laste en studentversjon på sin egen laptop.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 6 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Et ledende ERP-system og verktøy for prosessmodellering.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 25 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 75 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.