Innledning

Emnet introduserer konseptutvikling og utforsker hvordan sentrale idéer kan fremstå som konsekvente og gjenkjennelige utspilt, over flere flater. Gjennom en serie praktiske øvelser tas det sikte på å definere, raffinere og styrke samspillet mellom konsept og visuelt uttrykk. Emnet introduserer de grunnleggende prinsipper i visuell identitet. Produksjonsteknikker og emner etter den individuelle oppgavens tema.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • ha grunnleggende forståelse for forholdet mellom et konsept og dets visuelle uttrykk, samt basiskunnskaper i visuell identitet

Ferdigheter 

Studenten..

 • skal kunne utarbeide og sette konsepter i visuell form, samt anvende disse konsekvent på forskjellige flater

 • skal kunne utføre visuell research

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal ha innsikt i hvordan idéer og visuelle uttrykk medvirker til posisjonering og differensiering

Emnet inngår i

Bachelor i Grafisk Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning og felles diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer Selvstudium av pensum - 100 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til mac og printer.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

 • Demonstrert forståelse og relevant bruk av kreative metoder og arbeidsprosesser

 • Løsningen reflekterer justeringer som er gjort som følge av veiledning

 

 • Praktisk løsning blir vurdert på:

   • Overordnet konsept

   • Grafisk håndverk og utforming

   • Originalitet i forhold til kontekst og kategorispråk

   • Kommunikasjonsverdi

 

 • Skriftlig løsning blir vurdert på:

   • Klarhet i forhold til å redegjøre for prosess og grunnlag for de valgene som er tatt

   • Demonstrasjon av forståelse av pensum og relevant teori, samt evne til å skape meningsfylte synteser basert på dette

   • Korrekt bruk av kilder og kildehenvisning

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel

Gjennomføres i samme format som opprinnelig eksamen, tilpasset individuell leveranse.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet inngår i en faglig helhet, og for å få fullt utbytte av undervisningen bør studenten ha deltatt ved og gjennomført 1. semester av Grafisk design.