Innledning

Emnet gir innføring i produksjon og presentasjon av ideer og løsninger innen markedskommunikasjon for en oppdragsgiver. Emnet gir oversikt over og kunnskap om å utvikle kommunikasjonsløsninger som betyr noe for en målgruppe og som skaper endring, samt relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til fagområdet. Emnet legger vekt på praktisk arbeid med visuelle kommunikasjonsløsninger gjennom selvstendig arbeid og diskusjon av studentenes egne prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innenfor fagområdet markedskommunikasjon
  • har innsikt i markedskommunikasjonens rolle i samfunnet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte strategi og idéverktøy til å utarbeide markedskommunikasjonsløsninger og begrunne sine valg
  • kan gjøre velbegrunnede valg og mestrer bruken av metoder og verktøy for å oppnå innsikt om bestemte målgrupper
  • kan lage kommunikasjon som skaper oppmerksomhet i ulike kanaler og skaper endring

Generell kompetanse

Studenten...

  • har en profesjonell og etisk holdning til sitt fag
  • kan begrunne sine faglige valg

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, presentasjoner og selvstudium.

Praktisk arbeid med visuelle løsninger innen markedskommunikasjon.

Prosjektundervisning i samarbeid med byråer, bedrifter og organisasjoner. Plenumsdiskusjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 140 timer

Selvstudium - 120 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 45 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 175 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiseringsverktøy som for eksempel InDesign, Illustrator, Photoshop, Bidge, KeyNotes m.m. Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting:  70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.  

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: Visuell kommunikasjon, Visuell dramaturgi, Visuell ledelse og Teori og metode