Innledning

Emnet omhandler hvordan skape god og estetisk design og interaksjoner i prototyper laget med sanntids 3D-grafikk. Studentene blir kjent med utviklingsmiljøets muligheter og effektiv bruk av dette. Studentene lærer å å bruke avanserte materialer og lys i interaktive scener.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår hvordan prinsippene bak objekt orientert programmering kan brukes i sammenheng med 3D-grafikk i en spillmotor.
 • forstår hvordan nodebasert logikk kan brukes til interaksjoner i sammenheng med 3D-grafikk i en spillmotor
 • forstår ulike plattformkrav i produksjon av sanntids 3D-grafikk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke visuelle virkemidler til å lage kunstneriske uttrykk i ett sanntids 3D-grafikk prosjekt
 • kan prinsipper for bruk av lys i en sanntids 3D-scene
 • kan prinsipper for å lage avanserte materialer og teksturer til bruk i en sanntids 3D-scene
 • kunne med node basert logikk skape enkle interaksjoner og funksjoner i en spillmotor til prototyping
 • kan grunnleggende skripting
 • debugge, lokalisere og rette feil i programmer
 • kan med script skape enkle interaksjoner og funksjoner i en spillmotor

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge, utvikle og publisere enkle spill/interaktive løsninger
 • kan publisere interaktive 3D-prosjekter til ulike plattformer som f.eks. mobil
 • kan vurdere estetiske valg i en sanntids 3D-scene
 • kan implementere og utvide 3D spillomgivelser

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvarene: Unity 3D, Monodevelop og Visual Studio

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver (produksjoner)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt