Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i de viktigste verktøy og prosesser i en visualiseringsprosess for industrien. Man får innføring i CAD/BIM data og verktøy som bl.a. brukes i arkitektur, samferdsel, infrastruktur m.m. med tanke på å bruke dette for visualiseringsformål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kjennskap til CAD/BIM verktøy.
  • har kjennskap til ulike CAD/BIM filformater og håndtering av disse i en arbeidsprosess.
  • kjenner til elementene som ligger til grunn for å lage et godt estetisk bilde.

Ferdigheter 

Studenten...

  • er i stand til å analysere og løse problemområder i en arbeidsprosess med CAD verktøy.
  • kan bruke CAD/BIM verktøy for å optimalisere en arbeidsprosess.
  • kan benytte 3D-programvare til importere og bruke CAD/BIM data i en visualisering.
  • kjenner til dynamisk arbeidsflyt mellom verktøy.
  • kan skape scener i ett CAD verktøy som f.eks. Archicad

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan vurdere bruk av forskjellige metoder og løsninger i CAD/BIM og 3D verktøy for å effektivisere en arbeidsprosess.

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max), samt et bilderedigeringsprogram (for eksempel Adobe Photoshop). Et eller flere CAD verktøy (f.eks. Archicad eller Revit)

Eksamen

Eksamenstype: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver (produksjoner)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Studentene blir vurdert på evne til refleksjon og ferdigheter i bruk av CAD/BIM verktøy i en arbeidsprosess med tanke på visualisering.

Kontinuasjon

Samme som emnet

Merknader

Anbefalt forkunnskapskrav: Lyssetting, rendering og etterarbeid