Innledning

Emnet har som hensikt å gi grunnleggende kunnskap om animasjonsteknikker knyttet til 3D-grafikk. Studenten skal lære å sette opp en animasjonsrigg og forstå hvordan denne kan brukes til å kontrollere 3D-modeller på en ønskelig måte i en animasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til animasjonshierarkier og -rigging
  • har forståelse for modelldeformasjon som morfing og skinning
  • har forståelse for keyframes, interpolering og timing i animasjonsverktøy

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan sette opp kamerakjøringer i en scene med animerte parametre
  • kan sette opp og anvende en rigg til å produsere enkle figuranimasjoner
  • kan bruke grunnleggende animasjonsprinsipper fra «bouncing ball» til enkel karakteranimasjon.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man kan lage kameraanimasjoner og produsere enkle figur animasjoner ved hjelp av en selvlaget animasjonsrigg.

Emnet inngår i

BA 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av to semesteroppgaver (produksjoner)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: 3D-grafikk 1og 3D-grafikk 2