Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

Merkehistorie

Psykologske og økonomiske effekter av merker

Posisjonering av merker - kjennskap og kunnskap

Tiltak som brukes til å skape og utvikle merker:

 • Merkeelementer
 • Merkesamarbeid og sponsorater
 • Merkearkitektur
 • Merkeutvidelser
 • Merkekommunikasjon

Merkevarebygging som hele organisasjonens oppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan merker gir psykologisk verdi til kundene og økonomisk verdi til eierne.
 • kjenner til hva merkeassosiasjoner, er, hvilke typer assosiasjoner som brukes til å bygge merker samt hvordan disse brukes til å posisjonere merker gjennom kjennskap og kunnskap
 • kan forklare hvordan merkeelementene brukes til å bygge merkeidentitet.
 • kan beskrive hvordan assosiasjoner overføres, og hvordan dette brukes til å skape vekst for merker.
 • kan gjøre rede for hvordan merkearkitektur bidrar til å skape verdi på lang sikt
 • kan gjøre rede for hvordan kunder lærer om merker gjennom kommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere et merke, og identifisere de sentrale assosiasjonene som utgjør merkets posisjon.
 • kan posisjonere et merke i forhold til konkurrentene merker.
 • kan identifisere vekstmuligheter for et merke og kunne foreslå hvordan disse vekstmulighetene skal realiseres.
 • kan identifisere passende kommunikasjonsmål for et merke basert på analyse av merkets posisjon og vekstbehov

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bidra i strategiske prosesser med analyse, identifisering og prioritering av målsettinger og utvikling av tiltak
 • kan drøfte hvordan merkevarer inngår i forbrukernes liv og hvordan de påvirker vårt samfunn 

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang (case og artikler som skal gjennomgås er tilgjengelige i HK biblioteket) - der studenten forventes å kunne diskutere oppsatt case.

Case, diskusjoner og quiz ved hjelp av Learning Catalytics og videoinnspillinger.

Grunnleggende begrep og tema gjennomgås i videoklipp som legges ut til studentene.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Deleksamen vil være basert på en reell merkeutfordring fra næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle trykte og selvskrevne tekster

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)