Innhold

 • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
 • Teoretiske perspektiver på skriving som påvirkning
 • Hard sell og soft sell
 • Ideprosessen
 • Skriveprosessen
 • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
 • Presentasjon, kundekontakt

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har bred kunnskap om den den rolle språket spiller i utvikling av markedskommunikasjonsløsninger
 • har bred teoretisk og praktisk kunnskap om kreative, språklige og dramaturgiske teknikker som hard sell, soft sell og problem/løsning i utvikling av tekster til reklame og andre markedskommunikasjonsformer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innen fagområdet tekstforfatting og er i stand til å oppdatere kunnskapen innen fagområdet

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle tekster til ulike print-, nett- og etermedier i den hensikt å informere og påvirke målgruppene, selge varer og tjenester samt i utvikling av merkevarer
 • kan presentere og argumentere for sin løsning overfor oppdragsgiver

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse til å vurdere tekst som et kommunikasjonsstrategisk virkemiddel
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen tekstfeltet både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning,  skrivearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Morken Andersen, Merete. 2008. Skriveboka. Oslo: Aschehoug. ISBN: 978-82-03-19853-3. Kapittel 5, 48 sider.

Shaw, Mark. 2012. Copywriting: Sucessful Writing for Design, Advertising and Marketing. London: Laurence King Publishing. 2.utg. ISBN: 9781780670003. Antall sider: 240 sider. [Tilgjengelig som e-bok via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=926159&site=ehost-live&scope=site ]

Maslen Andy. 2010. The Copywriter Sourcebook. London: Marshall Cavendish. ISBN 978-0-462-09974-3. Antall sider: 223. Tilgjengelig fra foreleleser som pdf-fil

Marsh Charles. 2007. Aristotelian Causal Analysis and Creativity in Copywriting. Written Communication, Volume 24 Number 2, 168-187. Antall sider: 20 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ757928&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

501 sider