Innhold

  • Innføring i lingvistisk og litteraturvitenskapelig teori
  • Skriveteknikker
  • Dramaturgi
  • Historiefortelling
  • Sjanger og sjangerforståelse
  • Språk

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man bygger opp en tekst etter dramaturgiske prinsipper.
  • har kunnskap om bruk av språklige virkemidler i ulike sjangre.

Ferdigheter: 

Studenten...

  • kan skrive kreative tekster tilpasset aktuelle sjangre.

Generell kompetanse:

Studenten...

  • er i stand til å skrive korrekt og variert, og kan dessuten reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted 

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Andersen, Merete Morken. 2010. Skriveboka. Oslo: Aschehoug. ISBN: 9788203198533. Kapitlene 1, 3,4 og 6 Sider: 407. Pris: 329,-

Olsen, Morten Harry. 2014. Skrivehåndverket. Bergen: Vigmostad Bjørke. ISBN: 9788241911019. Sider: 160. Pris: 299,-

Uri, Helene. 2004.  Hva er språk? Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215004556. Sider: 157. Pris: 199,-

Samlet sidetall/pensum

724

Anbefalt litteratur

Uri, Helene. 2002. Honningtunger. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205395916.