Innhold

Dette er et praktisk rettet emne der studentene skal jobbe med følgende temaer:

 • Den journalistiske arbeidsprosessen
 • De journalistiske kildene
 • Nyheterkriteriene
 • Vinkling av nyheter
 • Intervju som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
 • Bruk av skriftlige kilder i nyhetsjournalistikken
 • Observasjon som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
 • Kildekritikk
 • Research
 • Krise- og ulykkesjournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjennom teori og praksis tilegne seg grunnleggende kunnskaper om nyhetsformidling, ulike typer kilder og de mest vanlige nyhetskriteriene. 
 • har forståelse for de journalistiske reserachmetodene og utfordringer knyttet til disse samt hvilke kildekritiske problemer som kan oppstå i tilknytning til de ulike metodene.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive enkle nyhetsartikler og nyhetsreportasjer.
 • kan finne frem til kompetente og relevante kilder samt foreta enkle nyhetsintervjuer.
 • kan anvende observasjon som journalistisk metode, bruke referatteknikker og beherske ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken.
 • kan utøve praktisk kildekritikk og bruke reserachverktøy for å finne informasjon.

Generelt

Studenten...

 • kan reflektere kritisk over den journalistiske arbeidsprosessen og egen kildebruk. 
 • kjenner til hvilke krav som stilles til journalistisk arbeid i forbindelse med kriser og ulykker.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

400

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Fossum, Egil  og Sidsel Meyer. 2008. Er nå det så sikkert?  Oslo: Cappelen akademisk. [ISBN: 9788202283438. 208 sider. Pris ca. 459,-]

 

Gjermundshaug, Roger. 2016. Å skrive nyhetsjournalistikk Lørenskog: Sarepta forlag. [ISBN: 9788269053807. Sider: 379. Pris ca. ,-]

 

Handgaard, Brynjulf. 2008. Intervjuteknikk for journalister. Oslo: Gyldendal akademisk. [ISBN: 9788205371439. Sider 13-89 = 76 sider. Pris ca. 429,-]

 

Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Steensen. 2013. Journalistikk: en innføring. Oslo: Gyldendal akademisk. [ISBN: 9788205430044. Sider 13-278 og 305-339 = 299 sider. Pris ca. 449,-]

 

Idås, Trond. 2013. Krevende oppdrag: Hvordan mestre stress. Oslo: IJ-forlaget; Cappelen Damm akademisk. [ISBN: 9788202404581. 166 sider. Pris ca. 309,-]

 

Aarønæs, Lars. 2006. Pressespråket: oppslagsbok for journalister og andre skribenter. 5. utg. Oslo: Komma.no. [ISBN: 9788292218099. 180 sider. Pris ca. 369,-]

Samlet sidetall/pensum

1145

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger: På innsiden i fem redaksjoner. Oslo: IJ-forlaget. [ISBN: 9788271473655.]