Innhold

Praktisk journalistikk:

  • forberede studentene på etterfølgende praksis
  • oppøving av skrivehastighet
  • praktisk jobbing med ulike stoffområder
  • Publisering i nettavis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskaper om å skrive for nettavis og hva som særpreger journalistikk i nettavis.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan produsere journalistiske artikler raskt og effektivt
  • kan skrive målrettet for nettaviser
  • behersker ulike journalistiske stoffområder og kan formidle stoff fra disse i en nettavis.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i journalistikkens rolle i en digital hverdag.
  • har forståelse for etiske problemstillinger i nettjournalistikk og innenfor de ulike stoffområdene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det er anledning til å publisere arbeidene i dette emnet i reelle medier vi samarbeider med. Praksisperioden kommer direkte etter at dette emnet er fullført.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dalen, Ove. 2009. Effektiv nettskriving. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN: 9788202287863 s. 17-147= 130 sider.

Allern, Sigurd og Roppen, Johan. 2010. Journalistikkens samfunnsoppdrag. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788271473464. 264 sider.

NRK. Del dine bilder #nrktroms. Lesedato 20. mai 2016: http://www.nrk.no/troms/del-dine-bilder-_nrktroms-1.12236707

Roppen, Johan. 2012. Ideutvikling i redaksjonelle og kommunale nettmedia. Samfunns og næringslivsforskning. Arbeidsnotat, 07/12. 33 sider. Tilgjengelig via Bibsys Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/166852

Thune, Henrik. 2009. "Hvem kan redde utenriksjournalistikken?" Aftenposten. 8. mai. Lesedato 20. mai: https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002200905085701&serviceId=2

Digitalt kompendium i emnet NAV2102 Nettavis legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Ottesen, Rune og Arne Krumsvik. 2008. Journalistikk i en digital hverdag. Fredrikstad: IJ forl. Utdrag: S. 16-18, 46-52, 103-108, 112-118 og 136-143.

Sundvor, Egil. 2008. Forbrukarjournalistikk. Kristiansand: IJ-forl. Side 27-40, 45-47 og 49-57.

Samlet sidetall/pensum

454 sider