Innledning

Emnet gir en innføring i interaksjonsdesign med fokus på prosessen som fører frem til gode brukeropplevelser (UX) i digitale medier.

Det undervises videre i historie, faguttrykk og begreper, grunnleggende prinsipper for interaksjonsdesign, samt innføring i brukerscenarier og metoder for brukerinvolvering. Det gis også en kort innføring i prinsipper for universell utforming.

I den praktiske delen av emnet får studentene en innføring i ulike former for prototyping, slik at de kan presentere løsningene sine på en hensiktsmessig måte. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten... 

  • Har kunnskap om brukeropplevelser i digitale kanaler
  • har kunnskap om interaksjonsdesigns historie
  • har kunnskap om faguttrykk og begreper innen web- og interaksjonsdesign 
  • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for interaksjonsdesign
  • har kunnskap om prinsipper for universell utforming

Ferdigheter 

Studenten... 

  • kan anvende metoder for brukerinvolvering
  • kan anvende informasjonsarkitektur for å organisere innhold og elementer
  • kan lage hensiktsmessige prototyper og utføre brukertester

¿Generell kompetanse 

Studenten... 

  • Kan reflektere over menneskers bruksmønstre i digitale brukergrensesnitt. 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell 

Varighet: 4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering. 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Nordbø, Tone. 2017.Introduksjon til interaksjonsdesign.Oslo: Universitetsforlaget.195 sider. ISBN: 9788215027517. 

Johnson, Jeff. 2014. Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines. 2 utg. Amsterdam/Boston: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780124079144. 250 sider. 

Direktoratet for forvaltning og IKT. Universell utforming. Lesedato 6. september 2018: https://uu.difi.no/  

Hogue, David. 2018. UX Foundations: Interaction Design. Lynda.com.  (3 t 33 min opplæringsvideo) Tilgjengelig via Lynda.com: https://www.lynda.com/User-Experience-tutorials/UX-Foundations-Interaction-Design/604271-2.html

Samlet sidetall/pensum

445 sider og 3 t 33 min opplæringsvideo

Anbefalt litteratur

Garrett, Jesse James: The Elements of User Experience. 2. Utg. 2010. Berkeley, California: New Riders Publishing. ISBN: 9780321683687. 240 sider.

Norman, Donald A. 2013. The Design of Everyday Things. 2. utg. [Revised and Expanded Edition]. New York, NY: Basic Books. 368 sider. ISBN: 9780262525671. 368 sider.