Innledning

Dette emnet støtter opp om videre fordypning i fagområder informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen reiseliv og markedsføring. Det gir studentene omfattende innsikt i prinsipper og praksis i forbindelse med markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv via digitale teknologier.

 • Grunnleggende digital markedsføring
 • Digital markedsføring strategiutvikling
 • Utvikling av digitalt innhold
 • Nettsteder og domenenavn, og søkemotormarkedsføring
 • Sosiale medier og viral markedsføring
 • Mobile teknologier
 • E-postmarkedsføring
 • Affiliate og betalte medier markedsføring
 • PR og medierelasjoner
 • Merkevarebygging, kommunikasjoner og krisehåndtering
 • e-CRM og e-Handel
 • Måling og evaluering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • har kunnskap om og forståelse av grunnleggende digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • har kunnskap om og forståelse av nøkkelstadier forbundet med å utvikle en digital markedsføringsstrategi i reiseliv
 • har kunnskap om og forståelse av problemer knyttet til utvikling av innhold for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • har kunnskap om og forståelse av kanaler som kan brukes for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • har kunnskap om og forståelse av praksis knyttet til digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • har kunnskap om og forståelse av metoder som brukes til å måle og vurdere digitale markedsføringsstrategier og kanalytelse i reiseliv

Ferdigheter

Studenten...

 • kan definere sentrale begreper knyttet til digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • kan forklare hvordan og hvorfor digital teknologi har forvandlet tilnærminger til markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv
 • kan undersøke en rekke mikro- og makro-nivå faktorer som påvirker digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • kan beskrive viktige komponenter i en digital markedsføringsstrategi
 • kan forklare hvordan man kan utvikle effektivt innhold for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv
 • kan vurdere ulike kanaler som kan brukes for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv inkludert nettsider, sosiale medier, mobile teknologier, E-post, og affiliate og betalte medier
 • kan illustrere hvordan digital markedskommunikasjon og distrbusjon brukes i praksis i reiseliv, for eksempel, for PR og mediekontakt, merkevarebygging, kommunikasjon og krisehåndtering, e-CRM og e-Handel
 • kan forklare hvordan digital markedsføringsstrategi og kanalytelse i markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv kan måles og evalueres

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å demonstrere sin kunnskap og forståelse av sentrale problemstillinger knyttet til å utvikle og levere en effektiv digital markedsføringsstrategi for reiseliv

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger og workshops.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Case-studier og eksempler fra industrien vil utgjøre en sentral del av undervisningen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Chaffey, Dave and Smith, Paul Russel. 2017. Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing. 5th Edition. London: Routledge. ISBN: 9781138191709. 660 sider. 

Charlesworth, Alan. 2017. Digital Marketing: A Practical Approach. 3rd Edition. London: Routledge. ISBN: 978-1-138-03956-8. 326 sider. 

Samlet sidetall/pensum

986 sider

Anbefalt litteratur

UNWTO. 2008. Handbook on E-marketing for Tourism Destinations. Spain: UNWTO. ISBM: 978-92-844-1323-2. 294 pages. [Elektronisk tilgang: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhLqK8o3XAhUBApoKHdV4BjgQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fernu.no%2Ffile%2F28%2Fa06b48141c3aa1928b82e22ce87390ae%2FBIT%252BReiseliv%252Bhandbok%252Be%252Bmarkedsfori ]