Innhold

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for lumbalregionen
 • Introduksjon til smertefysiologi og klinisk resonnering
 • Autonome nervesystem
 • Revmatologi
 • Osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av lumbalregionen
 • Orienterende nevrologisk undersøkelse
 • Smerte - og patologiske tilstander i lumbalregionen
 • Integrasjon av underekstremitet og lumbalregionen
 • Differensialdiagnostikk for lumbalregionen
 • Behandlingsteknikker for lumbalregionen
 • Osteopatisk og medisinsk filosofi
 • General Osteopathic treatment (GOT)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til ulike regionale lidelser og syndromer i regionen
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utredning eller henvisning
 • kjenner til smertens nevroanatomi, nevrofysiologi og mekanismer involvert i akutte og kroniske smerter
 • har kunnskap om oppbyggingen og funksjonen til det autonome nervesystemet
 • har bred kunnskap om de ortopediske og nevrologiske testene for regionen
 • kjenner til teorien bak osteopatiske teknikker
 • har kunnskap om de vanligste revmatologiske tilstandene
 • kjenner til utviklingen av helsefilosofi innen medisin og osteopati

Ferdigheter

Studenten...

 • kan palpere anatomiske landemerker og muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot regionen og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • kan anvende ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionen, og tolke undersøkelsens resultat
 • behersker funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker i regionen
 • kan anvende GOT behandlingssekvens, samt tilpasse denne sekvensen til ulike pasientgrupper
 • kan integrere ferdigheter og kunnskap fra tidligere emner i undersøkelse og behandling av lumbalcolumna

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse og behandling av en pasient med plager i lumbalcolumna
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Reflekshammer er tillatt

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Arendt-Nielsen L, Fernández-de-las-Peñas C, Graven-Nielsen T. Basic aspects of musculoskeletal pain: from acute to chronic pain. J Man Manip Ther. 2011 Nov;19(4):186-193. doi:10.1179/106698111X13129729551903. [Elektronisk tilgjengelig via Pubmed Central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3201649/ ]

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. [Kap 15, 40, 45, 46, 50. (120 sider). ISBN 9780781766715 Pris: ca. 1099,-]

*DeStefano L. Greenman's principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. [ISBN: 9781451193909 . Kap. 2-9, 16 (160 sider). Pris ca. 1229,-]

*Frontera WR, Rizzo TD, Silver JK. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd edition. Expert Consult; 2014. [ISBN: 9781455775774 Kap 45-50,101,151,120 (utdrag 90 sider). Pris ca. 998,-]

*Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York: Thieme; 2013. [Kap.1-4, 10,11, 42 (60 sider).  ISBN: 9781604067477.  Pris ca. 789,-]

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. [Kap 7-13 (60 sider). ISBN 9780748737222.  Pris: ca. 509,-]

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. [Kap 1, 9 (140 sider). ISBN  9781455709779. Pris: ca. 849,-]

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Mosby; 2016. [752 s. ISBN: 9780323287531. Kap 9, 10, (110 sider). Pris ca.840,-]

WHO. From MDGs to SDGs: general introduction. I: Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: WHO; 2015. S. 1-13. [Elektronisk tilgjengelig på via: http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf?ua=1 ]

*Ørn S, Bach-Gansmo E, red. Sykdom og behandling. 2.utg. Oslo, Gyldendal; 2016. 632 s. [Kap 23 40s.  ISBN: 9788205482333 . Pris: ca. 1029,-]

 

Digitalt kompendium for OST 102: «Lumbalcolumna» legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. The Lancet. 2012 Feb 4;379(9814):482-91. DOI:10.1016/S0140- 6736(11)60610-7.

Greaves, D. Disease concepts Models and Classification in Western Medicine - Illustrated by reference to Pulmonary Tuberculosis and Coronary Heart Disease. Society for the Social History of Medicine Bulletin. 1979;(24):31-35

Nicholson, DJ. Organisms [are not] Machines. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 2013 Dec;44(4 Pt B):669-78. doi: 10.1016/j.shpsc.2013.05.014.

Ten Have, HAMJ. Knowledge and Practice in European Medicine: The Case of Infectious Diseases. I: Ten Have HAMJ, Kimsma GK, Spicker SF, red. The Growth of Medical Knowledge. Vol. 36, Philosophy and Medicine. Dordrecht: Springer; 1990. s. 15-40.

Samlet sidetall/pensum

1040 sider

Anbefalt litteratur

Bogduk N. Clinical and Radiological anatomy of the lumbar spine. 5. utg. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone; 2012. 272 s. ISBN: 9780702043420  Pris: ca. 549,-

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010.

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM. Essential orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. 968 s.ISBN 9781416054733 Pris: ca. 1259,-

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology. Stuttgart: Thieme 2006. Pris: ca. kr 623,-

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier 2011 ISBN: 9780702033870. Pris: ca. 649,-

Tixa S. Atlas of Surface Palpation: Anatomy of the neck, trunk, upper and lower limbs. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 512 s. ISBN:  9780443068751. Pris: ca. 579,-

Nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter: med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: Formidlingsenheten for Sosial- og helsedirektoratet, 2007. Kap  muskel- og skjelettlidelser] kap.4-9. Totalt 52 sider. [Elektronisk tilgjengelig via: http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett.pdf]