Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis
  • har kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier
  • har en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvalitative forskningsdesign er best egnet
  • har evne til på se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte for å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generelt og markedsundersøkelser i sær
  • kan utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodologisk forankring

Generell kompetanse

Studenten...

  • behersker egnede analyseverktøy, gjennomføring av analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av forskningsfunn

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse 

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger.

Anbefalt tidsbruk

200 timer, inkludert 36 timer undervisning.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

BØKER

Krumsvik, R.J. (2014): Forskningsdesign og kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget, kap 1-6, 175 s. 

Askheim, O.G. & Grenness, T. (2008). Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Oslo: Universitetsforlaget, 188 s.

Digitalt kompendium for emnet MKL3100 Markedsanalyse: Kvalitativ metode, legges ut på Canvas av emneansvarlig, og inneholder:  

Cohen, L. & Ravishankar, M.N. (2012). Doing qualitative business and management research in international and intercultural contexts. I Symon, G. & Cassell, C. (eds) Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges. London: SAGE, s. 168-184 

Boddy, C.R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(4), 426-432. DOI: https://doi.org/10.1108/QMR-06-2016-0053

Roulston, K. (2013). Analysing Interviews. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, s. 297-313

Parkman, I. D. & Krause, A.J. (2018). The Diamond Model of Authentic Green Marketing: Evidence from the Sustainable Architecture Industry, Business and Society Review, 123(1), 83-118

Öberseder, M., Schlegelmilch, B.B. & Gruber (2011). Why Don't Consumers Care About CSR? A Qualitative Study Exploring the Role of CSR in Consumption Decisions, Journal of Business Ethics, 104: 449-460. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-011-0925-7

Tjora, A. (2016). Festivalfellesskapsfornemmelser. I A. Tjora (red). Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Oslo: Cappelen Damm, s. 265-288

Næss, H.E og Pettersen, L. (2017). På rett sted til rett tid. Kunsten å gjøre feltarbeid. I Pettersen og Næss (red.) Metodebok for kreative fag. Oslo: Universitetsforlaget, s. 88-98

Marvasti, A.B. (2013). Analysing Observations. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 354-367

Buchanan, D.A. (2012). Case studies in organizational research. I Symon, G. & Cassell, C. (eds) Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges. London: SAGE, s. 351-370

Nyberg, D. & Wright, C. (2016). Performative and political: Corporate constructions of climate change risk, Organization, 23(5), 617-638

Hodgetts, D. & Chamberlain, K. (2013). Analysing News Media. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 380-393

Jenkings, K. Neil; Woodward, Rachel & Winter, Trish (2008). The Emergent Production of Analysis in Photo Elicitation: Pictures of Military Identity [47 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(3), Art. 30, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803309

Marotzki, W., Holze, J. & Verständig, D. (2013). Analysing Virtual Data. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 450-464

Robert V. Kozinets, R.V., Valck, K., Wojnicki, A.C. & Wilner, S.J.S. (2010). Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing,74(2), 71-89.

Chua, Y.K.A & Banerjee, S. (2013). Customer knowledge management via social media: the case of Starbucks, Journal of Knowledge Management, 17(2), 237-249, https://doi.org/10.1108/13673271311315196

Barbour, R.S. (2013) Analysing Focus Groups. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 313-327

Fernquist, F., Olsson, A. & Spendrup, S. (2015). What¿s in it for me? Food packaging and consumer responses, a focus group study, British Food Journal, 117(3), 1122-1135, https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2013-0224

Willig, C. (2013). Discourses and Discourse Analysis. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 341-353

Mangram, M.E. (2012). The globalization of Tesla Motors: a strategic marketing plan analysis, Journal of Strategic Marketing, 20(4), 289-312

Francis, H. & Sinclair, J. (2003). A Processual Analysis of HRM-based Change, Organization, 10(4), 685-706

 Coffey, A. (2013). Analysing Documents. I U. Flick (red.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, 367-379

Samlet sidetall/pensum

686 sider

Anbefalt litteratur

Wayne Booth, Gregory C. Colomb & Joseph M. Williams (2003). The Craft of Research (2nd edition). Chicago: Chicago University Press