Innhold

  • Etikk og lover og regler for publisering
  • Nyheter for nett og papir
  • Innføring i nettavisproduksjon
  • Innføring i papiravisproduksjon og layout/design
  • Innføring i billedredigering

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om grunnregler for god design og teknisk publisering i emnerelevante programmer og formater på nett og papir. Studenten har også kunnskap om etiske vurderinger og prinsipper som er forbundet med publisering.

Ferdigheter:

Studenten har ferdigheter i emnerelevante digitale publiseringsverktøy samt layoutprogram for produksjon av papiravis. Studenten har også ferdigheter i teknisk billedredigering, og kan anvende de digitale publiseringsplattformene som anvendes i emnet. Studenten kan redigere tekst og bilder for nett og papir, og kjenner til grunnleggende designprinsipper for nett og papir. Studenten kan også bruke etiske retningslinjer for redigering og publisering for tekst og bilder.

Generell kompetanse:

Studenten kan lage nettavis, samt papiravis/magasin. Studenten har forståelse for publiseringens makt og konsekvenser når artiklene de skriver ligger åpent ute på internett.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, oppgaver, verksted, individuelt arbeid

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Aas, Jon Wessel. 2016. Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk. 1. utg. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 978820249695. 96 s. (ventes utsendt 21. oktober 2016). Pris ca. xxx,-

 

Dalen, Ove. 2009. Effektiv nettskriving: www.nettskriving.no. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN 9788202287863. S.169-240, 71 s. Pris ca. 529,-

 

Evensen, Jon Petter og Anne Hege Simonsen. 2010 Se!: lærebok i visuell journalistikk. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473259. 165 s. Pris ca. 349,-

 

Thoresen, Jan. 2014. Nettjournalistikk: å lage en viktig nettavis. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205468498. 172 s.. Pris ca. 299,-

Samlet sidetall/pensum

504 sider.

Anbefalt litteratur

Hamre, Arild. 2015. Manual for bruk av norgesnytt.net. Publisert på issuu.com.