Innhold

 • Næringslivsjournalistikk
 • Børs og finans
 • Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk
 • Klima og miljø i økonomisk journalistikk
 • Regnskap, lover og regler
 • Ulike selskapsformer
 • Kommuneøkonomi
 • Delingsøkonomi
 • Digitalisering av økonomien
 • Bruk av sosiale medier i økonomijournalistikken
 • Kildebruk og kildekritikk i økonomijournalistikken

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale temaer innenfor økonomi og næringslivsjournalistikk - herunder finans, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, kommuneøkonomi og personlig økonomi.
 • kjenner lover og regler knyttet til regnskaper samt ulike organisasjoner og selskapsformer.
 • har innsikt i nye økonomiske trender.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utøve praktisk journalistikk knyttet til næringsliv, finans, samfunnsøkonomi og personlig økonomi, og kan intervjue og drive aktiv reserach innenfor dette saksområdet.  
 • kan tilrettelegge og formidle saker om ulike økonomiske problemstillinger i et profesjonelt nettmedium.

 

Generelt

Studenten...

 • kan forstå og reflektere over hvordan ulike aktører innenfor økonomi opptrer og hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende på dette området. 
 • skjønner betydningen av hvordan PR bedrives for å påvirke markeder og aktører innenfor børs, finans og næringsliv.  

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, oppgaver, prosjektarbeid. En vesentlig del av undervisningen vil være knyttet til aktivt journalistisk arbeid for eksterne medier.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Nært samarbeid med profesjonelle medier, hvor studentene publiserer sine artikler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bjerke, Paul, Birgitte Kjos Fonn og Espen Sørmo Strømme (red) 2016. Økonomijournalistikk Perspektiver og metoder. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245016239. 285 sider. Pris ca 399

Otterdal, Magne. 2012. Næringslivsjournalistikk: En innføring. Oslo: Cappelen Damm IJ-forlaget. ISBN 9788271473549. Pris ca 319,-

Samlet sidetall/pensum

459 sider

Anbefalt litteratur

Engelåstrø, Gunnar. 2016. ABC for ikke-økonomer. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215020372. 400 sider. Pris ca. 449,-

Ringstad, Vidar. 2017. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. 6. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN 9788202492632. 390 sider. Pris ca. 699,-