Innhold

Emnet inneholder opplæring i digitale verktøy og hvordan disse brukes i kommunikasjon til ulike målgrupper. Videre inneholder emnet utforming av presentasjonsmateriell, plansje, utstilling og digital presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om:

  • digitale tegneverktøy til prosjektering av et interiørprosjekt
  • digitale presentasjonsverktøy for å presentere og selge et idéprosjekt  

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • anvende 3D DAK modellering til framstilling av visuelle og tekniske tegninger til et interiørprosjekt
  • bruke egnet medium i forhold til presentasjon for kunde og håndverkere  

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • kommunisere en idé ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • prosjektere ved bruk av egnet digitalt verktøy
  • reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til innhold i interiørprosjektet og presentasjonen av dette  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjonseksamen: Ny eksamen, varighet 72 timer

Pensumlitteratur

Samsing, Roar. 2014. Knagger: Adobe, helt visuelt. Sider: 100. Pris: 395,- (Kjøpes gjennom skolen.)

 

Sundfør, Ingolf. 2016. En enkel innføring i ArchiCAD - Bok A. [Nyeste utgave]. Oslo: Grethes Hus AS. Sider: 113.  Pris: 290,- * ISBN: 978-82-8241-035-9. [Kjøpes via http://www.gretheshus.no/ ]

 

Sundfør, Ingolf. 2016. En enkel innføring i ArchiCAD - Bok B. [Nyeste utgave]. Oslo: Grethes Hus ASSider: 108.  Pris: 290,- * ISBN: 978-82-8241-036-6. [Kjøpes via http://www.gretheshus.no/  ]

 

*Pris på nett: http://www.gretheshus.no/ 

Samlet sidetall/pensum

321

Anbefalt litteratur

Graphisoft. ArchiCAD: Grunnkurshefte. [Nyeste utgave]. [Kan bestilles via: http://www.graphisoft.no/g_kurs/opplaeringsmateriell/ ]

 

Graphisoft. ArchiCAD: Videregående kurshefte. [Nyeste utgave]. [Kan bestilles via: http://www.graphisoft.no/g_kurs/opplaeringsmateriell/ ]